สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ (TMB Refinance Home Loan)

no image
  รีไฟแนนซ์บ้าน...ทำไมต้องมีค่าธรรมเนียม
 • ช่วยประหยัดได้มากกว่า
 • ให้ฟรีค่าธรรมเนียม
 • ดอกเบี้ยพิเศษ 3.5% นาน 3 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สูงสุด 35 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี อายุ 20-60 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ ช่วยประหยัดได้มากกว่า ให้ฟรีค่าธรรมเนียม พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ 3.5% นาน 3 ปี
เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
เคยมั้ย.. อยากรีไฟแนนซ์บ้าน เพราะต้องการประหยัดค่าดอกเบี้ยได้มากขึ้น และคงดีกว่า ถ้าไม่ต้องมีค่าธรรมเนียม รีไฟแนนซ์กับทีเอ็มบี ช่วยประหยัดได้มากกว่า ไม่ว่าจะ “ตัดต้นได้มากขึ้น” หรือ “ผ่อนสบายขึ้น” ชีวิตก็ดีขึ้นทั้งนั้น

1. วงเงินอนุมัติ : วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท

 • กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
 • กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปวงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

2. ระยะเวลาผ่อนชำระ นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
3. การอนุมัติง่ายและรวดเร็ว กรณีได้รับเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน ธนาคารจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งผลการอนุมัติภายใน 5 - 7 วันทำการ

มารีไฟแนนซ์บ้านกับ TMB สิ ดอกเบี้ยต่ำ แถมไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่

 • สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA)
 • สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน
 • สมัครบัตรเดบิต TMB (กรณีที่คุณมีบัตรเดบิต TMB แล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม)

ข้อเสนอพิเศษเมื่อคุณมารีไฟแนนซ์บ้านกับ TMB พร้อมสมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท นอกจากดอกเบี้ยคงที่ต่ำ สำหรับ 3 ปีแรกแล้ว คุณยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ดังนี้

 • ฟรี ประกันอัคคีภัย : TMB จ่ายให้ตามมูลค่าเบี้ยประกันภัย ประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท
 • ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง : TMB จ่ายให้ 1% ของเงินกู้ สูงสุดถึง 200,000 บาท
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท : ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ, ค่าทำนิติกรรมจำนอง

สำหรับกรณีที่คุณรีไฟแนนซ์บ้านกับ TMB โดยไม่สมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติจาก TMB โดยยังได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกดังนี้

 • ฟรี ประกันอัคคีภัย : TMB จ่ายให้ตามมูลค่าเบี้ยประกันภัย ประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท : ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ, ค่าทำนิติกรรมจำนอง

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • อายุ 20-60 ปี
 • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
 • ทำงานที่ปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ประจำ ตั้งแต่ 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานธนาคาร / พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน)
 • สลิปเงินเดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
 • - กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ (TMB Refinance Home Loan)
สถาบันการเงิน ธนาคารทหารไทย (TMB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย กรณีสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท แบบที่ 1
- ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.775% ต่อปี
- ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2.275% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 4.50%
- รับสิทธิเพิ่มเติม ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

กรณีสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท แบบที่ 2
- ปีที่ 1-4 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.675% ต่อปี
- ปีที่ 5 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2.275% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 4.40%
- รับสิทธิเพิ่มเติม ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

กรณีสมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท
- ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.175% ต่อปี
- ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2.025% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 4.87%
- รับสิทธิเพิ่มเติม ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
วงเงินกู้ วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 35 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ไม่คิดค่าบริการ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไม่คิดค่าบริการ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนา นส.3 ก ทุกหน้า
- สำเนาใบเสร็จการชำระค่างวดสินเชื่อบ้านที่ต้องการรีไฟแนนซ์ฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
- สำเนาสัญญาเงินกู้จากธนาคารเดิม
- สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรือ ทด.13


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)