สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ (TMB Personal Loan Refinance)

สินเชื่อนี้ยกเลิกตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2559 แล้ว

no image
 • อัตราดอกเบี้ยถูก 10% ต่อปี นานถึง 1 ปี
 • วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อบุคคล สูงสุด 5 ปี อายุ 20-60 ปี


สิทธิประโยชน์

เคลียร์หนี้ให้เบาตัว ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล TMB รีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 10%
ใครๆ ก็คงไม่ตั้งใจอยากจะมีหนี้ แต่ก็มีจนได้ด้วยการกู้ยืมเล็กๆ น้อยๆ จากที่นั่นมาโปะที่นี่ ทบไป ทบมา จนเริ่มบานปลาย ผ่อนเท่าไหร่ก็ไม่หมดซักที อย่าปล่อยให้มันสายเกินไป

 • เป็นเงินกู้ ที่โอนเงินทั้งก้อนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณ เพื่อให้คุณไปเคลียร์หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อบุคคล หรือ หนี้จากบัตรกดเงิน ได้ด้วยตัวคุณเอง
 • ชวยให้คุณประหยัดดอกเบี้ย และจ่ายค่างวดต่อเดือนน้อยลง

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • อายุ 20-60 ปี
 • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
 • ทำงานที่ปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ประจำ ตั้งแต่ 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานธนาคาร / พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน)
 • สลิปเงินเดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
 • - กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า และสำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ (TMB Personal Loan Refinance)
สถาบันการเงิน ธนาคารทหารไทย (TMB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยกำหนดตามอาชีพ และรายได้ประจำต่อเดือน ดังนี้
พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- รายได้ 15,000 - 30,000 บาท/เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย 27% ต่อปี (CPR+9%)
- รายได้ 30,001 - 50,000 บาท/เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี (CPR+6%)
- รายได้ 50-001 - 100,000 บาท/เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี (CPR+4%)
- ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี (CPR+2%)
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- รายได้ 15,000 - 30,000 บาท/เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี (CPR+10%)
- รายได้ 30,001 - 50,000 บาท/เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย 26% ต่อปี (CPR+8%)
- รายได้ 50-001 - 100,000 บาท/เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย 26% ต่อปี (CPR+8%)
- ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี (CPR+4%)
วงเงินกู้ 30,000 - 1,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 5 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ไม่คิดค่าบริการ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไม่คิดค่าบริการ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)