สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี (TMB Home Loan) – ธนาคารทหารไทย (TMB)

no image
  กู้ซื้อบ้าน...ทำไมต้องมีค่าธรรมเนียม
 • ดอกเบี้ยพิเศษ 3.5% นาน 3 ปี
 • ฟรี!ค่าธรรมเนียม
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 20 ล้านบาท
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อที่อยู่อาศัย สูงสุดถึง 35 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี อายุ 20-60 ปี


สิทธิประโยชน์

จะกู้บ้านทั้งที ก็อยากเลือกสิ่งที่ดีกว่า เพราะทุกวันนี้มีภาระค่าใช้จ่ายมากอยู่แล้ว คงดีกว่า ถ้ากู้บ้าน แล้วได้ดอกเบี้ยพิเศษและไม่มีค่าธรรมเนียม กู้บ้านกับทีเอ็มบี ช่วยประหยัดได้มากกว่า ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 3.5% นาน 3 ปี และฟรี!ค่าธรรมเนียม เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 รายการ

วงเงินอนุมัติ : วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท

 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อ)
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป

กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

เมื่อคุณกู้ซื้อบ้านกับ TMB พร้อมสมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่

 • สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA)
 • สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน
 • สมัครบัตรเดบิต TMB (กรณีที่คุณมีบัตรเดบิต TMB แล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม)

ข้อเสนอพิเศษเมื่อคุณกู้ซื้อบ้านกับ TMB พร้อมสมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท นอกจากดอกเบี้ยคงที่ต่ำ สำหรับ 3 ปีแรกแล้ว คุณยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ดังนี้

 • ฟรี ประกันอัคคีภัย : TMB จ่ายให้ตาม มูลค่าเบี้ยประกันภัย ประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท
 • ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง : TMB จ่ายให้ 1% ของเงินกู้ สูงสุดถึง 200,000 บาท สำหรับกรณีซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท : ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ, ค่าทำนิติกรรมจำนอง

สำหรับกรณีที่คุณกู้ซื้อบ้านกับ TMB โดยไม่สมัครผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติจาก TMB โดยยังได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกดังนี้

 • ฟรี ประกันอัคคีภัย : TMB จ่ายให้ตามมูลค่าเบี้ยประกันภัย ประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท : ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ, ค่าทำนิติกรรมจำนอง

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA) กับบริษัทประกันชีวิตผ่าน TMB โดยคุณสามารถขอกู้เงินเพื่อชำระผ่านค่าเบี้ยประกันฯ รวมกับการกู้บ้าน/ รีไฟแนนซ์บ้าน/ สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ทุนประกัน มีให้เลือก 2 เงื่อนไข ดังนี้

 • เงื่อนไข 1 : ทุนประกันรวม = 80% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ หรือ
 • เงื่อนไข 2 : ทุนประกันรวม = 90% ของวงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ

ระยะเวลาเอาประกัน มี 2 เงื่อนไข

 • เงื่อนไข 1 : ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี
 • เงื่อนไข 2 : ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี

ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ของ MRTA
เท่ากับระยะเวลาผ่อนชำระกู้บ้าน/ รีไฟแนนซ์บ้าน/ สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ กรณีระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้น้อยกว่า 10 ปี จะไม่สามารถสมัคร MRTA ได้

การพิจารณารับประกันภัยมี 2 แบบ
1. กรณีทุนประกันภัย ≤ 5 ล้านบาท

 • อนุมัติรับประกันภัยทุกราย (Guarantee Issue Offer (GIO)) ยกเว้นบางอาชีพที่ระบุไว้ในเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หรือ ขอเอกสารใดๆ เพิ่มเติม

2. กรณีทุนประกันภัย > 5 ล้านบาท

 • พิจารณาตามเกณฑ์รับประกันภัยทั่วไป

หมายเหตุ :
1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันภัย ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และอัตราเบี้ยประกันภัย
3. เมื่อคุณสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA) แล้วมีการขอยกเลิกในภายหลัง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่คุณได้รับในขณะนั้น สูงสุดไม่เกิน 3% ต่อปี
4. ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • อายุ 20-60 ปี
 • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
 • ทำงานที่ปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ประจำ ตั้งแต่ 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานธนาคาร / พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน)
 • สลิปเงินเดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
 • - กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี (TMB Home Loan) – ธนาคารทหารไทย (TMB)
สถาบันการเงิน ธนาคารทหารไทย (TMB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย กรณีซื้อบ้านจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด
สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
- ปีที่ 1-3 คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี
- ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR-2.275% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) = 4.50% ต่อปี
- รับสิทธิพิเศษเพิ่มฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
สมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท
- ปีที่ 1-3 คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.99 ต่อปี
- ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR – 2.025% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คิดอัตราดอกเบี้ย 4.83%
- รับสิทธิพิเศษเพิ่มฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและ ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

กรณีซื้อจากโครงการทั่วไป
สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
- ปีที่ 1-3 คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี
- ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR - 2.275% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คิดอัตราดอกเบี้ย 4.92%
- รับสิทธิพิเศษเพิ่มฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
สมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท
- ปีที่ 1-3 คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี
- ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR – 2.025% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คิดอัตราดอกเบี้ย 5.25%
- รับสิทธิพิเศษเพิ่มฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และ ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

กรณีกู้ซื้อบ้านมือสอง
สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
- ปีที่ 1-3 คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.75 ต่อปี
- ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR - 1.525% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คิดอัตราดอกเบี้ย 5.75%
- รับสิทธิพิเศษเพิ่มฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
สมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท
- ปีที่ 1-3 คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25 ต่อปี
- ปีที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR – 1.025% ต่อปี
- อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คิดอัตราดอกเบี้ย 6.25%
- รับสิทธิพิเศษเพิ่มฟรี ค่าจดทะเบียนจำนองและค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
วงเงินกู้ วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุดถึง 35 ปี เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ของทางธนาคาร
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ไม่คิดค่าบริการ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไม่คิดค่าบริการ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนา นส.3 ก ทุกหน้า
- สำเนาใบจอง หรือ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)