สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ (TMB Home for Cash) – ธนาคารทหารไทย (TMB)

no image
  สินเชื่อบ้านแลกเงิน ให้คุณหมดห่วง ผ่อนสบายๆ
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6% ตลอดอายุสัญญา
 • ฟรี ประกันอัคคีภัย
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 15 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี อายุ 20-60 ปี


สิทธิประโยชน์

เมื่อคุณต้องการเงินสดสักก้อน เพื่อนำไปตกแต่งต่อเติมบ้าน เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวอื่นๆ แต่ไปกู้เงินจากที่อื่นก็จะเสียดอกเบี้ยแพงๆ TMB ขอเสนอให้คุณนำบ้านที่ปลอดภาระหนี้แล้วมาค้ำประกันกับ TMB เพื่อสมัครสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับเงินก้อน ที่สามารถนำไปใช้ได้ตามความต้องการ
* กรณีที่คุณมีสินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี หรือ สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ อยู่แล้ว และต้องการเงินสดเพิ่มอีกสักก้อน คุณก็สามารถขอสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์เพิ่มเติมได้

สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์จาก TMB ช่วยเพิ่มความคล่องตัวด้านการเงินและเติมเต็มความต้องการของคุณ พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA)และคุณจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตลอดอายุสัญญา
 • ฟรี ประกันอัคคีภัย : TMB จ่ายให้ มูลค่าเบี้ยประกันประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท : ค่าประเมินหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ, ค่าทำนิติกรรมจำนอง
 • กรณีเลือกกู้สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์กับ TMB โดยไม่สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA) จะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติจาก TMB โดยยังได้รับสิทธิพิเศษ

 • ฟรี ประกันอัคคีภัย : TMB จ่ายให้ มูลค่าเบี้ยประกันประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้านทุกประเภท : ค่าประเมินหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ, ไม่มีค่าทำนิติกรรมจำนอง
 • 1. วงเงินอนุมัติ : วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้
  - กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมสมัครสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคารฯ
  - กรณีสมัครสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ใหม่ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินธนาคารฯ
  - กรณีรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์จากที่อื่นมาที่ TMB วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคาร ฯ
  2. ระยะเวลาผ่อนชำระ : ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 15 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
  3. การอนุมัติง่ายและรวดเร็ว กรณีได้รับเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน ธนาคารจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งผลการอนุมัติภายใน 5 - 7 วันทำการ
  หมายเหตุ

  • เมื่อคุณสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA) แล้วมีการขอยกเลิกในภายหลัง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่คุณได้รับในขณะนั้น สูงสุดไม่เกิน 3% ต่อปี
  • ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร

  คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

  • อายุ 20-60 ปี
  • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชีโดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
  • ทำงานที่ปัจจุบัน ตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป

  ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

  • อายุ 20-60 ปี
  • รายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
  • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป(นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

  เอกสารประกอบการสมัคร
  พนักงานประจำ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)

  ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานธนาคาร / พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

  • สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน)
  • สลิปเงินเดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)

  ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
  • - กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
   - กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
   - กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า


  ข้อมูลพื้นฐานของ

  ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ (TMB Home for Cash) – ธนาคารทหารไทย (TMB)
  สถาบันการเงิน ธนาคารทหารไทย (TMB)
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  กู้สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์สมัครพร้อมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
  - ปีที่ 1-3 = MRR-1.275% ต่อปี
  - ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR –1.275% ต่อปี
  - อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 6.00%
  - รับสิทธิพิเศษเพิ่ม ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและฟรีค่าประเมินหลักทรัพย์

  กู้สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ไม่สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA)
  - ปีที่ 1-3 = MRR-0.275% ต่อปี
  - ปีที่ 4 เป็นต้นไป = MRR –0.275% ต่อปี
  - อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 7.00%
  - รับสิทธิพิเศษเพิ่ม ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและฟรีค่าประเมินหลักทรัพย์

  หมายเหตุ : MRR (อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี : Minimum Retail Rate) = 7.275% ต่อปี ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
  วงเงินกู้ วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
  ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 15 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
  ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่ออเนกประสงค์แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
  ค่าทวงหนี้ ไม่คิดค่าบริการ
  ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนา นส.3 ก ทุกหน้า
  - สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรือ ทด.13 สำหรับหลักประกันที่เป็นบ้าน (คอนโดฯ ไม่ต้องใช้)


  เลือกตามสถาบันการเงิน


  เลือกตามสถาบันการเงิน 2


  ขออภัยค่ะ

  บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
  บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

  อิออน (AEON)
  ซิตี้แบงก์ (Citibank)
  บัตรกรุงไทย (KTC)
  ธนาคารธนชาต (Thanachart)
  ธนาคารทหารไทย (TMB)
  ธนาคารยูโอบี (UOB)