สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก (TMB Cash 2 Go)

  ให้ทุกเรื่องสำคัญในชีวิต ตอบโจทย์คุณ...ด้วยสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก
 • ดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี สำหรับ 3 เดือนแรก
 • ลดดอกเบี้ยลง 3% ต่อปี จากดอกเบี้ยปกติ ได้ทุกเดือน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อบุคคล 1 - 5 ปี อายุ 20-60 ปี


สิทธิประโยชน์

เคยคิดมั๊ยว่า ถ้าคุณมีเงินสักก้อน คงจะมีโอกาสได้ทำอะไรดีๆ หรือเคยมีใครซักคนเคยบอกคุณมั๊ยว่า คุณมีไอเดียมากมาย ลงมือทำสิ แต่ที่ยังไม่ทำ เพราะคุณยังไม่พร้อมเรื่องเงินทุนใช่มั๊ย โอกาสทำสิ่งดีๆ หรือไอเดีย จะไม่เป็นแค่ความฝันอีกต่อไป ด้วยสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

 • โอนเงินทั้งก้อนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของคุณเพื่อให้คุณนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ส่วนตัวต่างๆ
 • สามารถทยอยผ่อนชำระเดือนละเท่าๆ กันทุกเดือน

วงเงินอนุมัติ

 • วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 - 1,000,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน กรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับ TMB และมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน และจะมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง

ดอกเบี้ยพิเศษเพียง 9% สำหรับ 3 เดือนแรก

 • สำหรับพนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 62

พิเศษยิ่งกว่า...ลดดอกเบี้ยลง 3% ทุกปี จากดอกเบี้ยปกติ ได้ทุกเดือน

 • เพียงแค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี อย่างน้อย 5 ครั้ง/เดือน (ไม่นับรวมการสอบถามยอดเงินคงเหลือ) และสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) เพื่อชำระสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • อายุ 20-60 ปี
 • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
 • ทำงานที่ปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ประจำ ตั้งแต่ 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)

ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานธนาคาร / พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้าน)
 • สลิปเงินเดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
 • - กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า และสำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก (TMB Cash 2 Go)
สถาบันการเงิน ธนาคารทหารไทย (TMB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี สำหรับ 3 เดือนแรก
สำหรับพนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 62

พิเศษยิ่งกว่า....ลดดอกเบี้ยลง 3% ต่อปี จากดอกเบี้ยปกติ ได้ทุกเดือน
เพียงแค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี อย่างน้อย 5 ครั้ง/เดือน (ไม่นับรวมการสอบถามยอดเงินคงเหลือ) และสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) เพื่อชำระสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

กรณีพนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- รายได้ 15,000 - 29,999 บาท จากดอกเบี้ยปกติ 28% แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี + Direct Debit ลดดอกเบี้ยลง 25% ต่อปี
- รายได้ 30,000 - 49,999 บาท จากดอกเบี้ยปกติ 21% แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี + Direct Debit ลดดอกเบี้ยลง 18% ต่อปี
- รายได้ 50,000 - 99,999 บาท จากดอกเบี้ยปกติ 19% แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี + Direct Debit ลดดอกเบี้ยลง 16% ต่อปี
- รายได้ 100,000 บาท ขึ้นไป จากดอกเบี้ยปกติ 17% แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี + Direct Debit ลดดอกเบี้ยลง 14% ต่อปี

กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
- รายได้ 15,000 - 29,999 บาท จากดอกเบี้ยปกติ 28% แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี + Direct Debit ลดดอกเบี้ยลง 25% ต่อปี
- รายได้ 30,000 - 49,999 บาท จากดอกเบี้ยปกติ 27% แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี + Direct Debit ลดดอกเบี้ยลง 24% ต่อปี
- รายได้ 50,000 - 99,999 บาท จากดอกเบี้ยปกติ 26% แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี + Direct Debit ลดดอกเบี้ยลง 23% ต่อปี
- รายได้ 100,000 บาท ขึ้นไป จากดอกเบี้ยปกติ 22% แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี + Direct Debit ลดดอกเบี้ยลง 19% ต่อปี

หมายเหตุ :
1. การลดดอกเบี้ยลง 3% ต่อปี จากดอกเบี้ยปกติ ลูกค้าจะต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่เคยผิดนัดชำระเงิน
2. อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ
วงเงินกู้ 30,000 - 1,000,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน
ระยะเวลาการกู้ 1 - 5 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ไม่คิดค่าบริการ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไม่คิดค่าบริการ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2