สินเชื่อสวัสดิการ Welfare – ธนาคารธนชาต (Thanachart)

no image
 • วงเงินสูงถึง 1,000,000 บาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
10,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อบุคคล สูงสุด 60 เดือน อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • พนักงานของบริษัทฯ ที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับธนาคารธนชาตเท่านั้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล (พิเศษ) วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นของพนักงานบริษัทที่เซ็น MOU

จุดขายของผลิตภัณฑ์

 • ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระนาน 60 เดือน
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ และไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

เงื่อนไขสินเชื่อ

 • การชำระคืน กำหนดให้ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยนายจ้างหรือบริษัทจะต้องเป็นผู้หักจากเงินเดือน ของสมาชิกผู้กู้ และนำส่งให้กับธนาคารธนชาต
 • เมื่อพ้นสภาพพนักงาน ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกู้ หรือปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราสูงสุดกรณีปกติ ตามประกาศธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • พนักงานของบริษัทฯ ที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับธนาคารธนชาต
 • เงินเดือน ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุงานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครสินเชื่อสวัสดิการ welfare
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชี/Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงิน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อสวัสดิการ Welfare – ธนาคารธนชาต (Thanachart)
สถาบันการเงิน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยต่อปี
เป็นไปตามที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารกับบริษัทที่เซ็น MOU (ข้อมูล ณ 19 พ.ค. 60 MRR เท่ากับ 7.75% ต่อปี ซึ่งต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร)
วงเงินกู้ ตั้งแต่ 10,000 - 1,000,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผ่อนชำระ
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 60 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่มี
รูปแบบการค้ำประกัน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ไม่มี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่มี


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)