สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว – ธนาคารธนชาต (Thanachart)

no image
 • วงเงินสูงถึง 100% จากราคาประเมินของธนาคาร
 • ผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 84 เดือน (7 ปี)
 • อนุมัติผลรวดเร็วภายใน 1 วันทำการ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อรถยนต์ สูงสุด 84 เดือน (7 ปี) อายุ 20 - 65 ปี


สิทธิประโยชน์

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อรถใช้แล้ว (รถมือสอง), รถเต้นท์ หรือรถบ้าน (รถซื้อขายกันเอง) โดยเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รู้ผลอนุมัติไว และยังสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ตามต้องการ มีบริการให้คำปรึกษาในการตรวจสภาพประเมินราคารถยนต์ การจัดเตรียมเอกสาร และขั้นตอนการขอสินเชื่ออย่างใกล้ชิด ผ่านการดูแลของเจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วที่เชี่ยวชาญของธนาคารฯที่พร้อมให้คำปรึกษาในการจัดไฟแนนซ์รถยนต์และให้บริการในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • วงเงินอนุมัติสูงถึง 100% จากราคาประเมินของธนาคารฯ
 • อนุมัติผลรวดเร็วภายใน 1 วันทำการ
 • เลือกระยะการผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 84 เดือน (7 ปี)
 • จัดสินเชื่อรถยนต์ได้ทุกยี่ห้อ สำหรับรถที่จดทะเบียนไม่เกิน 15 ปี
 • พื้นที่บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารธนชาตทุกสาขา
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ (Pay At Post)
 • ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ
 • ชำระที่ Tesco Lotus ทุกสาขา
 • ชำระที่ Big C ทุกสาขา
 • ชำระที่ TOT ทุกสาขา

เงื่อนไขการเช่าซื้อ

 • ยอดจัดเช่าซื้อหรือวงเงินการขอเช่าซื้อ ตั้งแต่ 80,000 บาท ขึ้นไป
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน (7 ปี)
 • การทำประกันภัยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • มีอายุระหว่าง 20 - 65 ปี
 • มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

เอกสารประกอบการเช่าซื้อ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (กรณีนิติบุคคล )
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว – ธนาคารธนชาต (Thanachart)
สถาบันการเงิน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว (ร้อยละต่อปี)
รถเก๋ง
อัตราดอกเบี้ยคงที่
- ปีจดทะเบียน 2011 ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 3.80% - 9.00% ต่อปี
- ปีจดทะเบียน 2007 - 2010 อัตราดอกเบี้ย 4.50% - 9.25% ต่อปี
- ปีจดทะเบียน 2004 - 2006 อัตราดอกเบี้ย 5.00% - 10.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
- ปีจดทะเบียน 2011 ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 7.12% - 13.93% ต่อปี
- ปีจดทะเบียน 2007 - 2010 อัตราดอกเบี้ย 8.36% - 14.35% ต่อปี
- ปีจดทะเบียน 2004 - 2006 อัตราดอกเบี้ย 9.24% - 14.76% ต่อปี

รถกระบะ / รถตู้
อัตราดอกเบี้ยคงที่
- ปีจดทะเบียน 2011 ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 4.25% - 9.50% ต่อปี
- ปีจดทะเบียน 2007 - 2010 อัตราดอกเบี้ย 5.25% - 9.75% ต่อปี
- ปีจดทะเบียน 2004 - 2006 อัตราดอกเบี้ย 6.50% - 10.50% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
- ปีจดทะเบียน 2011 ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 7.92% - 16.80% ต่อปี
- ปีจดทะเบียน 2007 - 2010 อัตราดอกเบี้ย 9.68% - 17.20% ต่อปี
- ปีจดทะเบียน 2004 - 2006 อัตราดอกเบี้ย 11.83% - 18.40% ต่อปี

เงื่อนไข
1. ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีในการคำนวณค่าดอกเบี้ยเช่าซื้อ โดยรับรู้รายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Method) และให้ส่วนลดสำหรับดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ กรณีผู้เช่าซื้อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวโดยไม่ผ่อนชำระเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ โดยคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่อง สัญญาเช่า ตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชีฯ กำหนด
2. อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าขอสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับยอดจัดเช่าซื้อ ระยะเวลาการผ่อนชำระ , ประเภทและรุ่นของรถ , และปีจดทะเบียน
3. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่ขอเช่าซื้อ
4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ธนาคาร เรียกเก็บสำหรับธุรกิจสัญญาเช่าซื้อ
5. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
วงเงินกู้ สูงสุด 100% จากราคาประเมินของธนาคารฯ
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 84 เดือน (7 ปี)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ค่าเบี้ยประกันภัย (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและประเภทของรถยนต์ที่เช่าซื้อ) / ค่าโอนเล่มทะเบียนรถยนต์
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- จัดสินเชื่อรถยนต์ได้ทุกยี่ห้อ สำหรับรถที่จดทะเบียนไม่เกิน 15 ปี
- ยอดจัดเช่าซื้อหรือวงเงินการขอเช่าซื้อ ตั้งแต่ 80,000 บาท ขึ้นไป
- การทำประกันภัยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)