สินเชื่อ SME ได้ใจ – ธนาคารธนชาต (Thanachart)

no image
 • กู้ได้สูง 3 ล้านบาท
 • ผ่อนได้นาน 10 ปี
 • ดอกเบี้ยพิเศษเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ครบทั้งกลุ่ม
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME สูงสุด 10 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

หมดห่วงเรื่องการขอสินเชื่อ เมื่อสินเชื่อธนชาต “SME ได้ใจ” กู้ง่าย ได้ใจ ด้วยทีมที่ทุ่มเทเพื่อธุรกิจคุณ มีเกณฑ์การคำนวณรายได้และวิธีหาข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและกิจการของลูกค้าที่มีอยู่จริง

ประเภทวงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan)
 • วงเงินกู้ระยะยาว (T/L) + วงเงินหมุนเวียน (O/D)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ยื่นกู้หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย) หรือนิติบุคคล (ไม่จำกัดสัญชาติ)
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป และอายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป และอายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี

เอกสารประกอบการยื่นกู้

 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
 • กรณีนิติบุคคล(สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท)
 • บุคคลธรรมดายื่นหลักฐานแสดงรายได้ย้อนหลัง นิติบุคคลยื่นงบการเงินย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม หรือผู้ค้ำประกัน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ SME ได้ใจ – ธนาคารธนชาต (Thanachart)
สถาบันการเงิน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
วงเงินกู้ สูงสุด 3 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อ SME แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินเปล่า ที่ดินเพื่อการเกษตร คอนโดมิเนียม)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)