สินเชื่อ SME บัญชีเดียว – ธนาคารธนชาต (Thanachart)

no image
 • อนุมัติง่าย
 • ดอกเบี้ยพิเศษ 5% 2 ปีแรก
 • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME สูงสุด 10 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อธนชาต SME บัญชีเดียว ดอกเบี้ยต่ำโดนใจ ให้ธุรกิจโตเต็มที่

 • อนุมัติง่าย
 • ดอกเบี้ยพิเศษ 5% 2 ปีแรก
 • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี

ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) เท่านั้น
 • กรณีต้องการเพิ่มวงเงิน OD ด้วย (ธนาคารจะพิจารณาเงื่อนไขของ OD ตามหลักเกณฑ์ของสินเชื่อ SME Biz Smart เช่น อัตราดอกเบี้ย)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • นิติบุคคลเท่านั้น
 • ดำเนินธุรกิจ 2 ปี ขึ้นไป
 • ทำบัญชีเพียงเล่มเดียว
 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 30 วัน(นับถึงวันที่ยื่นกู้)
 • งบการเงินฉบับส่งสรรพากรย้อนหลัง 3 ปี (นิติบุคคล)
 • ภพ. 30/50ทวิ/Statement

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ SME บัญชีเดียว – ธนาคารธนชาต (Thanachart)
สถาบันการเงิน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยต่ำ 5% 2 ปีแรก
วงเงินกู้ สูงสุด 20 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อ SME ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ที่ดิน ห้องชุด สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินเปล่า)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)