สินเชื่อธนชาต SME BizSmart – ธนาคารธนชาต (Thanachart)

no image
 • สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 20 ล้านบาท
 • อนุมัติไว
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME สูงสุด 10 ปี อายุ 20 – 70 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อ SME Biz Smart เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าได้ใช้บริการกับธนาคารเป็นธนาคารหลัก (Main Bank) ด้วยการสมัครผลิตภัณฑ์บริการธุรกรรมการเงินต่าง ๆ ของธนาคารอย่างครบวงจร โดยลูกค้าจะได้รับสินเชื่อวงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
เงื่อนไขผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร
 • สามารถกู้ได้ท้งในรูปของวงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) หรือ O/D หรือ T/L + OD
 • หลักประกันได้ทั้งหลักทรัพย์ บ้านที่ดิน คอนโด ที่ดินเปล่า ที่ดินพื่อการเกษตร หรือเงินฝากค้ำประกัน
 • มีผลิตภัณฑ์เสริมเพื่อให้ธุรกิจลูกค้ามีความคล่องตัวและป้องกันความเสี่ยง เช่น
 • 1. เปิดบัญชี Prompt Pay ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน
  2. บัญชีเงินฝากทั้งกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์พร้อมบริการธุรกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
  - กรณีนิติบุคคล เปิดบัญชี Premium Current Plus/Freever More หรือในกลุ่ม Freever Family + AFT(บัญชีหักชำระค่างวดสินเชื่ออัตโนมัติ)
  - กรณีบุคคลธรรมดา Freever Family Product + เดบิตการ์ด + TConnect+AFT
  3. สะดวกทุกการใช้จ่ายด้วยบัตรเครดิตธนชาต ประเภทต่างๆ เช่น MAX/LIVE/DRIVE หรือวงเงินพร้อมใช้ฉุกเฉิน ที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน Flash Plus
  4. สมัครผลิตภัณฑ์กลุ่มประกัน เช่น “Smile SME” และ “SME มีกันไว้”
  5. กรณีเป็นร้านค้าที่รับบัตรเครดิต ขอแนะนำให้ติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC หรือ mPos กับทางธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
 • กรณีบุคคลธรรมดาอายุ 20 – 70 ปี (อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • มีวัตถุประสงค์ในการกู้เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจที่ขอสินเชื่อหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
 • สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองบริษัท (นิติบุคคล)
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (นิติบุคคล)
 • เอกสารแสดงรายได้ต่าง ๆ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธนชาต SME BizSmart – ธนาคารธนชาต (Thanachart)
สถาบันการเงิน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
วงเงินกู้ สูงสุด 20 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน หลักประกันได้ทั้งหลักทรัพย์ บ้านที่ดิน คอนโด ที่ดินเปล่า ที่ดินพื่อการเกษตร หรือเงินฝากค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)