สินเชื่อรถยนต์ใหม่ – ธนาคารธนชาต (Thanachart)

no image
 • เงินดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 0% จากราคารถยนต์
 • ผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 84 เดือน (7 ปี)
 • อนุมัติผลรวดเร็วภายใน 1 วัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อรถยนต์ สูงสุด 84 เดือน (7 ปี) อายุ 20 - 65 ปี


สิทธิประโยชน์

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อ (Leasing ลิสซิ่ง) สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อรถใหม่ (รถป้ายแดง) โดยเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รู้ผลอนุมัติไว และยังสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ตามต้องการ ผ่านการดูแลของเจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์ที่เชี่ยวชาญของธนาคารฯที่พร้อมให้คำปรึกษาในการจัดไฟแนนซ์ ให้บริการในพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • เงินดาวน์ต่ำเริ่มต้นที่ 0% จากราคารถยนต์
 • เลือกระยะการผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 84 เดือน (7 ปี)
 • อนุมัติผลรวดเร็วภายใน 1 วันทำการ
 • สามารถให้บริการทุกตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทั่วประเทศ

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารธนชาตทุกสาขา
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ (Pay At Post)
 • ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ
 • ชำระที่ Tesco Lotus ทุกสาขา
 • ชำระที่ Big C ทุกสาขา
 • ชำระที่ TOT ทุกสาขา

เงื่อนไขการเช่าซื้อ

 • รถยนต์ทุกชนิดระยะเวลาการเช่าซื้อไม่ต่ำกว่า 12 เดือนและ สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยจะตามที่ตกลงกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ

 • ค่าเบี้ยประกันภัย (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและประเภทของรถยนต์ที่เช่าซื้อ)
 • ค่าจดทะเบียนและค่าภาษีรถยนต์
 • ค่ามัดจำป้ายแดง

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • มีอายุระหว่าง 20 - 65 ปี
 • มีถิ่นพำนักในประเทศไทย

เอกสารประกอบการเช่าซื้อ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเจ้าของกิจการ)
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (กรณีนิติบุคคล )
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่ – ธนาคารธนชาต (Thanachart)
สถาบันการเงิน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ (ร้อยละต่อปี)
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
- รถเก๋ง อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% - 5.85% ต่อปี
- รถกระบะ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95% - 5.95% ต่อปี
- รถบรรทุก อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% - 7.25% ต่อปี
- รถตู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% - 6.10% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี
- รถเก๋ง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.21% - 10.34% ต่อปี
- รถกระบะ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.58% - 10.50% ต่อปี
- รถบรรทุก อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.36% - 12.55% ต่อปี
- รถตู้ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.03% - 10.74% ต่อปี

เงื่อนไข
1. ธนาคารใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีในการคำนวณค่าดอกเบี้ยเช่าซื้อ โดยรับรู้รายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Method) และให้ส่วนลดสำหรับดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ กรณีผู้เช่าซื้อปิดบัญชีค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวโดยไม่ผ่อนชำระเป็นรายงวดตามสัญญาเช่าซื้อ โดยคำนวณตามมาตรฐานการบัญชีว่าด้วยเรื่อง สัญญาเช่า ตามที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชีฯ กำหนด
2. อัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าขอสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับยอดจัดเช่าซื้อ ระยะเวลาการผ่อนชำระ , ประเภทและรุ่นของรถ , และปีจดทะเบียน
3. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในวันที่ขอเช่าซื้อ
4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ธนาคาร เรียกเก็บสำหรับธุรกิจสัญญาเช่าซื้อ
5. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร
วงเงินกู้ สูงสุด 100% ต่อหลักประกัน
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 84 เดือน (7 ปี)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- รถยนต์ทุกชนิดระยะเวลาการเช่าซื้อไม่ต่ำกว่า 12 เดือนและ สูงสุดไม่เกิน 84 เดือน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด จะได้รับส่วนลดไม่น้อยกว่า 50% ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระโดยคิดแบบ “ลดต้นลดดอก”
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)