สินเชื่อธนชาต เล่มแลกเงิน – ธนาคารธนชาต (Thanachart)

no image
 • โปะได้ ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
 • ไม่ต้องโอนเล่ม ไม่โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ ไม่กำหนดเวลา ไม่มีค่าปรับ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อรถยนต์ สูงสุด 60 เดือน อายุ 20 - 65 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน เป็นสินเชื่อสำหรับเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ ที่ต้องการเงินสดด่วน/ร้อนเงินเพื่อใช้จ่ายส่วนตัว หรือเสริมสภาพคล่องธุรกิจ โดยใช้เล่มทะเบียนรถยนต์เป็นหลักประกัน ซึ่งลูกค้ายังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และใช้รถยนต์ได้ตามปกติ โดยสินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ทำให้ลูกค้าสามารถชำระค่างวดมากกว่าที่กำหนดเพื่อตัดเงินต้นได้ หรือที่เรียกว่าโปะค่างวด และสามารถปิดบัญชีก่อนกำหนดโดยไม่มีค่าปรับ นอกจากนี้ค่างวดของสินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน ยังไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย

โปะเพลิน : สามารถผ่อนค่างวดมากกว่าที่กำหนด จ่ายโปะค่างวดได้
ปิดไว : ยิ่งโปะมาก เงินต้นลด ดอกเบี้ยลด ปิดไวขึ้น
สบายใจ : ผ่อนหมดเร็ว สบายใจ

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ (ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน)
 • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก
 • ผ่อนสบายนาน 60 เดือน
 • ผ่อนค่างวดมากกว่าที่กำหนด ลดเงินต้นทันที (จ่ายโปะค่างวดได้)
 • ค่างวดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ ไม่มีค่าปรับทุกกรณี

ทำไมถึงควรเลือกสินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน

 • ด้วยสาขาธนาคารธนชาต กว่า 500 สาขา ที่ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
 • พนักงานทุกสาขา มีความเชี่ยวชาญ ตอบทุกข้อสงสัย รู้ราคาประเมินและอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระ รวมถึงจำนวนเงินที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระ
 • มั่นใจในระบบราคากลางที่ได้มาตรฐานระดับ ISO
 • เป็นตัวจริงในเรื่องสินเชื่อรถยนต์ ด้วยประสบการณ์ด้านธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มานาน ทำให้เราเข้าใจ และรู้ว่าคนที่มีภาระเรื่องเงินต้องการอะไร

ช่องทางการชำระเงิน

 • สาขาธนาคารธนชาตทุกสาขา
 • ที่ทำการไปรษณีย์
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • เทสโก้โลตัส

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 20 – 65 ปี
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ ซึ่งปลอดภาระ
 • อายุรถยนต์ไม่เกิน 12 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารธนชาต เพื่อโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ ฉบับจริง

โปรโมชั่นการสมัคร

ต้องการเงินก้อน เพียงเอารถมาแลกเงินกับธนชาต เลือกแบบไหนก็ได้ลุ้น
เลือกธนชาตเล่มแลกเงิน ต่อยอด หรือ เห็นโอกาสทางธุรกิจ ใช้เงินหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องระยะสั้น

 • โปะได้ ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
 • ไม่ต้องโอนเล่ม ไม่โอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ ไม่กำหนดเวลา ไม่มีค่าปรับ

เลือกแล้วยังได้รับสิทธิ์ ลุ้นบัตรกำนัล ส่วนลดค่างวดสูงสุด 300,000 บาท
รายละเอียดของรางวัลบัตรกำนัลส่วนลดค่างวด

 • รางวัลที่ 1 : บัตรกำนัลส่วนลดค่างวดมูลค่า 300,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 : บัตรกำนัลส่วนลดค่างวดมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 : บัตรกำนัลส่วนลดค่างวดมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • รางวัลที่ 4 : บัตรกำนัลส่วนลดค่างวดมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 120 รางวัล

รวมทั้งสิ้น 133 รางวัล มูลค่ารวม 2.2 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค 62
กติกาและเงื่อนไข

 • ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครใช้บริการสินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน หรือ สินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 61 – 31 ม.ค. 62 ซึ่งได้รับการอนุมัติสินเชื่อและจัดทำพร้อมลงนามสัญญาภายใน 31 ม.ค.62 โดยจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ต่อ 1 สัญญาเช่าซื้อ และถ้าลูกค้าสมัครใช้บริการ T-Connect ด้วย จะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลเพิ่ม อีก 1 สิทธิ์
 • ธนาคารจะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล ลูกค้าลงบนกระดาษเป็นคูปองชิงโชค เพื่อใช้ในการจับรางวัล ตามวันและเวลา ที่กำหนดต่อไป
 • จับรางวัล ในวันที่ 8 มี.ค. 62 ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พลาซา รัตนาธิเบศร์ เลขที่ 68/100, 68/919 หมู่ที่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทันที และทางเว็บไซต์ www.thanachartbank.co.th ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่จับรางวัล และธนาคารจะแจ้งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้โชคดีใหกับธนาคารภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศชื่อผู้โชคดี
  ของรางวัลรวม 133 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,200,000 บาท
 • ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่ยังคงสภาพเป็นลูกค้าของธนาคารฯ โดยมีสถานะภาพเป็นปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดีตามข้อกำหนดของธนาคารฯ อยู่จนถึงวันที่รับรางวัล โดยไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของธนาคารอยู่จนถึงวันที่รับรางวัล และจะต้องได้รับการอนุมัติสินเชื่อตามวันและเวลาดังกล่าวเท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ให้เป็นไปตามคำสั่งของ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 และจะต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินสดเป็นส่วนประกอบของรางวัล
 • หากไม่สามารถติดต่อผู้รับรางวัลได้ หรือผู้ไม่รับของรางวัล ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
 • พนักงานของ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) , บริษัทในเครือธนาคารที่เกี่ยวข้อง, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ภาพถ่ายของผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของธนาคารได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันและ/หรือเปลี่ยนข้อกำหนด รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ใบอนุญาตการจับรางวัลเลขที่ 298/2561 ออกให้ ณ ที่ว่าอำเภอเมืองนนทบุรี
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธนชาต เล่มแลกเงิน – ธนาคารธนชาต (Thanachart)
สถาบันการเงิน ธนาคารธนชาต (Thanachart)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
1.1 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (กรณีปกติ) 18% ต่อปี
1.2 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด (กรณีผิดเงื่อนไข หรือผิดนัดสัญญา) 23% ของต้นเงินกู้คงเหลือ


วงเงินกู้ สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 60 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน ใช้เล่มทะเบียนรถยนต์เป็นหลักประกัน
ค่าทวงหนี้ 5,000 - 15,000 บาท
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ ไม่มีค่าปรับทุกกรณี
เอกสารทางด้านหลักประกัน เล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)