สินเชื่อธุรกิจสำหรับวิชาชีพแพทย์ – ธนาคารไทยเครดิต (TCR)

no image
  ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร ก็ขอกู้ได้ง่ายๆ
 • กู้ได้ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันสูงสุด 5 ล้านบาท
 • มีคลินิกหรือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์
 • ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME 3 - 10 ปี อายุ 20 – 60 ปี


สิทธิประโยชน์

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เสนอสินเชื่อพิเศษสำหรับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ที่ได้มีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพของตน ผู้ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการเงินทุนสนับสนุน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และโอกาสให้แก่ธุรกิจของตนเอง อาทิ ซื้อสถานประกอบธุรกิจใหม่ หรือปรับปรุงสถานประกอบการ ซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์ หรือเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กิจการ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์โครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์

 • แพทย์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางธุรกิจ เพียงมีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพ
 • แพทย์ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันในการขอกู้
 • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท (สำหรับการกู้แบบไม่มีหลักประกันของแพทย์ และทันตแพทย์)
 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท (สำหรับการกู้แบบไม่มีหลักประกันของสัตวแพทย์ เภสัชกร)
 • ระยะเวลาการกู้สูงสุด 10 ปี
 • มีผู้กู้ร่วมวงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการขอกู้โครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์

 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • เพื่อขยายกิจการ หรือธุรกิจทางการแพทย์
 • เพื่อสนับสนุนในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือเปิดคลีนิกรักษาโรค

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ผู้กู้อายุ 20 – 60 ปี
 • พิจารณาสำหรับแพทย์ 5 สาขาวิชา : แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร และเทคนิคการแพทย์

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อสำหรับแพทย์

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของผู้สมัคร
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่ใช้หมุนเวียนในกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาเอกสารอื่นๆ ที่แสดงหลักฐานการประกอบธุรกิจ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธุรกิจสำหรับวิชาชีพแพทย์ – ธนาคารไทยเครดิต (TCR)
สถาบันการเงิน ธนาคารไทยเครดิต (TCR)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR + 3.0% (กรณีทำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร)
- อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR + 3.5% (กรณีไม่ทำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร)
(MRR=9.05% อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)
วงเงินกู้ สูงสุด 5 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ 3 - 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ที่ใช้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์เป็นหลักประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน ใช้เฉพาะใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์เป็นหลักประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)