สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน – ธนาคารไทยเครดิต (TCR)

no image
  รีไฟแนนซ์บ้าน ... ต้องไทยเครดิต ดอกเบี้ย 3 ปีแรกเฉลี่ย 3.90% ต่อปี
  • ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี
  • ลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย
  • มีเงินเหลือใช้ ชีวิตมีความสุข
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท/เดือน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สูงสุด 30 ปี อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์


สิทธิประโยชน์

ผ่อนบ้านมานาน เงินต้นไม่ลด โปะแต่ดอกเบี้ย มารีไฟแนนซ์กับ ธนาคารไทยเครดิต (TCR) ใจดีลดภาระดอกเบี้ยให้ เมื่อดอกลด ต้นก็ลดไปด้วย ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี คิดจะรีไฟแนนซ์บ้าน บอกเลย สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ของไทยเครดิต ไม่ทำให้คุณผิดหวัง

 • ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี
 • ลดภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย
 • มีเงินเหลือใช้ ชีวิตมีความสุข

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ / อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ
 • เงินเดือน + รายได้อื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
 • มีอายุงาน / ประกอบธุรกิจหรืออาชีพอิสระต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย

เอกสารประกอบการสมัครเบื้องต้น

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน / อาคารชุด)
 • สำเนาสัญญาเงินกู้ และใบเสร็จชำระค่างวดของสถาบันการเงินเดิมเดือนล่าสุด

พนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น

อาชีพอิสระ

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ (50ทวิ) เอกสารการชำระภาษีอื่นๆ ย้อนหลัง 12 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน และ / หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงที่มาของรายได้ (ถ้ามี)

เจ้าของกิจการ

 • ใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี) หรือใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 • สำเนาการเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาและหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน – ธนาคารไทยเครดิต (TCR)
สถาบันการเงิน ธนาคารไทยเครดิต (TCR)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
- ปีที่ 1 = 3.90% ต่อปี
- ปีที่ 2 และ 3 = MRR-5.20%ต่อปี (ปัจจุบัน = 3.90 % ต่อปี)
- ปีที่ 4 = MRR-3.10%ต่อปี (ปัจจุบัน = 6.00 % ต่อปี)
หมายเหตุ :
1. กรณีซื้อ MRTA อัตราดอกเบี้ยลดจากปกติ 0.25%
2. อ้างอิง MRR ปัจจุบัน = 9.05%
วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวโฮม หรือคอนโดมิเนี่ยม โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างในโครงการบ้านจัดสรร ที่มีมูลค่า 10 ล้านบาทขึ้นไป)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)