สินเชื่อบ้านแลกเงิน – ธนาคารไทยเครดิต (TCR)

no image
  สินเชื่อบ้านแลกเงิน ต้องสินเชื่อบ้านแลกเงินไทยเครดิต
 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 20 ปี อายุ 20-65 ปี


สิทธิประโยชน์

เป็นหนี้บัตรเครดิต หนี้นอกระบบ/ขายฝาก หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ให้ทุกการใช้จ่ายกลายเป็นเรื่องเล็ก ด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงินธนาคารไทยเครดิต

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • อายุ 20-65 ปี
 • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ/อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน/อาคารชุด)

พนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น

อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • ใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี) หรือใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 • สำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านแลกเงิน – ธนาคารไทยเครดิต (TCR)
สถาบันการเงิน ธนาคารไทยเครดิต (TCR)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - พนักงานประจำ และอาชีพอิสระ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-3.60% ถึง MRR-0.10%ต่อปี **
- เจ้าของกิจการ อัตราดอกเบี้ย MRR+2.89%ต่อปี**
วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน*
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 20 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (โฉนดที่ดิน และบ้าน/อาคารชุด)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน สำเนาโฉนดที่ดิน และบ้าน/อาคารชุด


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)