สินเชื่อแบบเช่าซื้อ เครื่องจักร-เครื่องมือ (Hire Purchase) – ธนาคารไทยเครดิต (TCR)

no image
  ค่างวดโปะได้ ผ่อนเครื่องจักรเหมือนผ่อนบ้าน
 • ไม่ต้องลงทุนซื้อทรัพย์สินด้วยเงินสด
 • อัตราดอกเบี้ย คงที่ตลอดสัญญาเช่า
 • ชำระปิดสัญญาก่อนกำหนดได้ทุกเวลา
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ระยะเวลาในการเช่า 1 – 5 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ประหยัดดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยคงที่ คิดแบบลดต้นลดดอก
 • ชำระเงินก้อนปิดสัญญาก่อนกำหนดได้ ไม่คำนวนดอกเบี้ยระยะเวลาที่เหลืออยู่ทำให้จ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่า

บริการสินเชื่อแบบเช่าซื้อ
เป็นบริการเพื่อรองรับการจัดหาเครื่องจักรมาใช้ในกิจการ หรือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจโดยใช้เครื่องจักรเป็นหลักประกัน เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเงินทุนในการจัดซื้อสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อไม่ต้องการลงทุนเงินก้อนและต้องการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครื่องจักรเมื่อครบสัญญา
ประโยชน์

 • ไม่ต้องลงทุนซื้อทรัพย์สินด้วยเงินสด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกิจการ
 • ไม่มีความเสี่ยงด้านต้นทุนจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

เงื่อนไขการเช่าซื้อ

 • ระยะเวลาในการเช่า 1 – 5 ปี
 • คุณสมบัติของผู้เช่า เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ
 • อัตราดอกเบี้ย คงที่ตลอดสัญญาเช่า
 • วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

ข้อเสนอที่พิเศษกว่า

 • คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • อัตราค่าเช่า คงที่ตลอดสัญญาเช่า
 • การชำระค่าเช่า ชำระเป็นรายเดือนในจำนวนเท่ากันทุกเดือน
 • ชำระค่าเช่ามากกว่าอัตราค่าเช่าที่กำหนดได้ เงินต้นหมดไว ประหยัดดอกเบี้ย
 • ชำระปิดสัญญาก่อนกำหนดได้ทุกเวลา* ไม่คิดดอกเบี้ยช่วงเวลาที่เหลือของสัญญา ประหยัดดอกเบี้ย

ประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์

 • รถเครน / รถขุด / รถตัก / รถบด
 • เครื่อง CNC -เครื่องกลึง / ไส / เจียร / เจาะ ฯลฯ สำหรับวัสดุ พลาสติก / โลหะ
 • เครื่องบรรจุภัณฑ์ -Filling & Package Equipment
 • เครื่องจักร-อุปกรณ์ ช่วยเคลื่อนย้ายสินค้า - Forklift / Crane
 • เครื่องพิมพ์ เครื่องตัด เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

คุณสมบัติของผู้เช่า

 • นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • บุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อแบบเช่าซื้อ เครื่องจักร-เครื่องมือ (Hire Purchase) – ธนาคารไทยเครดิต (TCR)
สถาบันการเงิน ธนาคารไทยเครดิต (TCR)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
- คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
วงเงินกู้ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
ระยะเวลาการกู้ ระยะเวลาในการเช่า 1 – 5 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ชำระเงินก้อนปิดสัญญาก่อนกำหนดได้ ไม่คำนวนดอกเบี้ยระยะเวลาที่เหลืออยู่ทำให้จ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่า
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)