สินเชื่อทองแลกเงินสำหรับอาชีพอิสระ – ธนาคารไทยเครดิต (TCR)

no image
  สินเชื่อทองแลกเงิน วางทองปั๊บ รับเงินปุ๊บ เงินช็อต หมุนไม่ทัน เอาทองมาจำนำกับเรา
 • ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 0.9% ต่อเดือน
 • รับวงเงินสูงสุด 95% ของราคาทองทำ
 • ผ่อนนานสูงสุด 18 เดือน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 18 เดือน อายุ 20-70 ปี


สิทธิประโยชน์

 • ดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 0.9% ต่อเดือน
 • รับวงเงินสูงสุด 95% ของราคาทองทำ ณ วันที่ทำสัญญา
 • ต่ออายุทุก 3 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 18 เดือน

เงื่อนไขวงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินสินเชื่อ 3,000 - 100,000 บาท : สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ของเงินเดือน ดอกเบี้ย 1.1% ต่อเดือน
 • วงเงินสินเชื่อ 100,001 - 2,000,000 บาท : สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ของเงินเดือน ดอกเบี้ย 0.9% ต่อเดือน

ขั้นตอนการทำธุรกรรมสินเชื่อแบบผ่อนชำระทองแลกเงิน

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • ตรวจสอบคุณภาพหลักประกันที่นำมาเป็นหลักประกัน
 • ดำเนินการพิจารณาตามข้อกำหนดของธนาคาร
 • แจ้งผลอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
 • ลงนามในสัญญาเงินกู้ พร้อมรับเงินสด

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • อายุ 20-70 ปี
 • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมทางกฏหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน (หนังสือรับรองเงินเดือนต้องมีอายุไม่เกิน 2 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือ)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (ในกรณีที่ผู้กู้มีรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ ให้แนบสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อทองแลกเงินสำหรับอาชีพอิสระ – ธนาคารไทยเครดิต (TCR)
สถาบันการเงิน ธนาคารไทยเครดิต (TCR)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - วงเงินสินเชื่อ 3,000 - 100,000 บาท สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ของเงินเดือน ดอกเบี้ย 1.1% ต่อเดือน
- วงเงินสินเชื่อ 100,001 - 2,000,000 บาท สัดส่วนการให้สินเชื่อต่อหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ของเงินเดือน ดอกเบี้ย 0.9% ต่อเดือน
วงเงินกู้ สูงสุด 95% ของราคาทองคำ (วงเงินตั้งแต่ 3,000-2,000,000 บาท)
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 18 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์ที่ใช้ทองคำเป็นหลักประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน ทองคำแท่งหรือรูปพรรณที่มีความบริสุทธิ์เกิน 93.5%


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)