สินเชื่อบ้านมายมอร์เกจและมันนี่มอร์เกจ (My Mortgage and Money Mortgage) – Standard Chartered

no image
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุมหลากหลายประเภท
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • เพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สูงสุด 25 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบ้านมายมอร์เกจ ซื้อบ้านใหม่/มือสอง
เราเสนอสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุมในหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม หรือทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งหนึ่งในตัวเลือกเหล่านั้นเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณ วางเงินดาวน์เพียง 10% และดอกเบี้ยต่ำ ความฝันของคุณก็ห่างจากความเป็นจริงเพียงแค่ลายเซ็นเท่านั้น
สินเชื่อสำหรับบ้านมือหนึ่ง (New Home Loan)

 • สำหรับซื้อบ้านใหม่

สินเชื่อสำหรับซื้อบ้านมือสอง (Second Hand Home)

 • สำหรับบ้านมือสอง

สมัครง่ายๆ พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 100,000 บาท (สำหรับช่องทางออนไลน์เท่านั้น)

สินเชื่อบ้านมายมอร์เกจ Refinance
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่โอนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของคุณมาผ่อนที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ซึ่งนั่นจะทำให้คุณสามารถประหยัดขึ้นได้อีกเท่าตัว เพียงแค่คุณสอบถามตัวแทนเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร
สินเชื่อ Refinance

 • สำหรับลูกค้าที่ต้องการย้ายการผ่อนสินเชื่อบ้านมาผ่อนกับเรา
 • อัตราดอกเบี้ยที่คุณผ่อนอยู่ อยู่ที่ MLR
 • หรือเพียงคุณอยากได้อัตราดอกเบี้ยที่คงที่ นานกว่าที่สถาบันการเงินเดิม

สินเชื่อบ้านมันนี่มอร์เกจ Term Loan
หลายๆ คนมีบ้านราคาเป็นล้านบาท และอยากที่จะใช้ประโยชน์จากบ้านของคุณ Money Mortgage สามารถให้คุณขอสินเชื่อได้โดยใช้บ้านของคุณเป็นหลักประกัน ที่อัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่า สินเชื่อธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ต้องทำแผนธุรกิจ คุณสามารถใช้เงินก้อนนี้ปรับปรุงและต่อเติมบ้านของคุณ หรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดของคุณ หรือใช้เป็นทุนในการเริ่มกิจการในฝันของคุณ หรือเป็นทุนการศึกษาของลูก ๆก็ยังได้ เพียงแค่สอบถามตัวแทนธนาคารของเราวันนี้ แล้ว Money Mortgage จะทำให้ฝันเป็นคุณเป็นจริง
สินเชื่อ Home Equity

 • สินเชื่อ Home Equity แบบผ่อนชำระรายเดือน
 • สำหรับลูกค้าที่มีบ้านอยู่แล้ว แม้จะยังผ่อนอยู่หรือผ่อนหมดไปแล้ว คุณสามารถ กู้เงิน โดยมีบ้านเป็นหลักประกัน ไม่ต้องมีแผนธุรกิจ สามารถนำเงินไปจ่ายหนี้อื่นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า พาครอบครัวไปเที่ยว อยากลงทุนในธุรกิจเพื่อเป็นเจ้าของกิจการ หรือ นำไปซ่อมแซม ตกแต่งบ้านใหม่

สินเชื่อบ้านมันนี่มอร์เกจ O/D
ชีวิตของคนเรานั้นมีหลากหลายเหตุการณ์ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณและส่งผลกระทบต่อครอบครัวของคุณได้ แผนรองรับที่ดีจะทำให้คุณไม่มีวันได้เผชิญกับวิกฤติปัญหาเหล่านั้น Money Mortgage O/D สามารถทำให้คุณไม่ต้องเจอกับสิ่งนั้น เพียงแค่สมัคร Money Mortgage O/D คุณจะมีค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อคุณใช้วงเงินเท่านั้น สินเชื่อแบบ O/D ของเราทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น โดยที่ไม่ต้องมีแผนประกอบการธุรกิจ คุณก็สามารถมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจ และยังเป็นแผนรองรับวันที่คุณมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน เพราะยามที่คุณต้องการเงิน คุณไม่อาจทราบได้ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบใด
สินเชื่อ Home Equity

 • สินเชื่อ Home Equity แบบ O/D
 • สำหรับท่านที่มีบ้านอยู่แล้วและต้องการกู้เงินแบบ O/D โดยใช้บ้านเป็นหลักประกัน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินให้กับธุรกิจของท่าน หรือสำหรับท่านที่มีความต้องการใช้เงินเป็นลำดับในอนาคต โดยยังไม่ต้องเบิกเงินกู้ออกมาก่อนความจำเป็นที่จะใช้

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
เอกสารทั่วไป

 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ร่วมกู้ (ถ้ามี) พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี) ของผู้กู้ และผู้ร่วมกู้ พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน ถ้าเป็นกรณีซื้อบ้าน
 • สำเนาโฉนดถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่างวดบ้านย้อนหลัง 6 เดือนกรณี refinance
 • สำเนาสัญญากู้เงินและสัญญาจำนองกรณี refinance

เอกสารแสดงรายได้ทางการเงินสำหรับลูกจ้างที่มีเงินเดือน

 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งปกหน้าที่แสดงชื่อผู้กู้และผู้ร่วมกู้ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้ทางการเงินสำหรับเจ้าของกิจการ

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน พร้อมทั้งสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้ในกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ทั้งในนามส่วนบุคคล ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งปกหน้าที่แสดงชื่อผู้กู้และผู้ร่วมกู้ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะขอเอกสารและ/หรือข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดข้างต้น


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านมายมอร์เกจและมันนี่มอร์เกจ (My Mortgage and Money Mortgage) – Standard Chartered
สถาบันการเงิน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 14.75% ต่อปี
- วิธีการคิดดอกเบี้ย : คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
วงเงินกู้ จะต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และไม่เกินกว่า 50,000,000.-บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 25 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ฟรีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบ้านแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองเป็นประกันการชำระหนี้สินเชื่อจะต้องเป็น
1. (ก) ที่ดินพร้อมบ้านอยู่อาศัย หรือ
2. (ข) ห้องชุด
ซึ่ง (ก) หรือ (ข) ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑล (ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ) หรือจังหวัดชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ หรืออำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- หลักประกันต้องเป็นโครงสร้างก่ออิฐถือปูน และธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาสำหรับบ้านไม้ หรือบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด 3% ของยอดต้นเงินกู้คงเหลือค้างชำระทั้งหมด (กรณีไถ่ถอนจำนองไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่นก่อนกำหนดภายใน 3 ปี)
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)