สินเชื่อสมาร์ทแคชแพลตตินั่ม (SmartcashPlatinum Loan) – Standard Chartered

no image
 • ได้ทั้งวงเงินกู้ระยะยาวและวงเงินฉุกเฉินพร้อมใช้
 • วงเงินกู้สูงสุด 1,000,000 บาท
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
20,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อเอนกประสงค์ ผ่อนชำระได้นาน 12 - 60 เดือน อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อหนึ่งเดียวที่ให้คุณได้ทั้งวงเงินกู้ระยะยาวและวงเงินฉุกเฉินพร้อมใช้ในคราวเดียวกัน สมัครง่ายๆ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน พร้อมรับวงเงินกู้สูงสุด 1,000,000 บาท
สินเชื่อรูปแบบพิเศษที่ให้คุณได้มากกว่า ซึ่งท่านจะได้รับสินเชื่อถึง 2 ประเภท ด้วยการอนุมัติเพียงครั้งเดียว

 • วงเงินกู้ระยะยาว ที่ให้อิสระการใช้จ่ายโดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน หรือค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น
 • วงเงินสดพร้อมใช้ ที่ให้ท่านมีเงินสดสำรองไว้ใช้จ่าย และพร้อมเสมอสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ช่วยเติมเต็มวันพิเศษในชีวิตอย่างแสนประทับใจ

สะดวกสุดๆ กับการอนุมัติเพียงครั้งเดียว
ท่านจะได้รับสินเชื่อ 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

 • บริการเบาใจ (Installment Loan) วงเงินกู้ระยะยาว ที่ให้อิสระการใช้จ่ายโดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน หรือค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น โดยจำนวนต้นเงินของบริการเบาใจที่ธนาคารได้รับชำระแล้ว จะกลับเข้าเป็นวงเงินสดพร้อมใช้
 • วงเงินสดพร้อมใช้ (Personal Line of Credit หรือ PLC) ที่ให้ท่านมีเงินสดสำรองไว้ใช้จ่าย และ พร้อมเสมอสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ช่วยเติมเต็มวันพิเศษในชีวิตอย่างแสนประทับใจ
 • เมื่อท่านชำระค่างวดของบริการเบาใจ (Installment Loan) ตรงตามกำหนดสม่ำเสมอ ทางธนาคารจะพิจารณาคืนวงเงินที่ธนาคารได้รับชำระรับกลับเข้าวงเงินฉุกเฉินพร้อมใชั (PLC) ทั้งนี้การคืนวงเงินกลับขึ้นขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงิน และตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
 • อนุมัติเร็ว สะดวก สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของท่านที่ได้ระบุเอกไว้ (สำหรับวงเงินกู้ระยะยาว)

สำหรับวงเงินสดพร้อมใช้ (Personal Line of Credit หรือ PLC)

 • ท่านสามารถเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเอทีเอ็มได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเครื่องเอทีเอ็มทั้งในและต่างประเทศสูงสุดถึง 100,000 บาทโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด (เฉพาะการเบิกถอนเงินภายในประเทศ และธนาคารฯ จะคิดดอกเบี้ยเฉพาะยอดเงินที่ท่านเบิกถอนไปเท่านั้น)

สำหรับบริการเบาใจ (Installment Loan)

 • เลือกผ่อนชำระได้นาน 12 - 60 เดือน และสำหรับการชำระเงินของวงเงินสดพร้อมใช้ ท่านสามารถชำระโดยเลือกจ่ายเพียง 4% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 500 บาทของยอดเงินที่ท่านใช้จ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งที่มากกว่า หรือชำระเต็มจำนวน

ชำระคืนได้ง่ายด้วยเช็คหรือเงินสด

 • ณ เคาน์เตอร์ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) หรือด้วยเงินสดเท่านั้น ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารธนชาติ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยูโอบีทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชำระล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันครบกำหนดชำระเงินคืน

ชำระคืนได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยเงินสด ดังนี้

 • ณ จุดชำระเงินของเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยยอดชำระไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง
 • ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีสัญลักษณ์ Pay at Post โดยยอดชำระไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง
 • จัสเพย์ (ศูนย์บริการทีโอที) โดยยอดชำระไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง
 • เอ็มเปย์สเตชั่น (เอไอเอส / เทเลวิซ) โดยยอดชำระไม่เกิน 49,000 บาทต่อครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • พนักงานเงินเดือน
 • ผู้มีรายได้เป็นเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • ถิ่นที่อยู่ในไทย

เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้มีรายได้ประจำ

 • ใบสมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเซ็นหนังสือยินยอมในการตรวจสอบข้อมูล
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้
 • - สลิปเงินเดือนต้นฉบับของเดือนล่าสุด หรือ สำเนาสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  - หากไม่มี ใช้จดหมายรับรองเงินเดือนระบุตำแหน่ง อายุงาน และโบนัสล่าสุด หร้อมสำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีไม่มีบัญชีเงินเดือน) พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำหรับผู้สมัครที่ได้รับเงินเดือนเป็นเงินสด ใช้หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) และใบเสร็จการเสียภาษี พร้อมสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • ใบสมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเซ็นหนังสือยินยอมในการตรวจสอบข้อมูล
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้
 • - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน (สำเนาไม่เกิน 1 ปี) พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาบัญชีธนาคารของลูกค้าย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนารายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (สำเนาไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อสมาร์ทแคชแพลตตินั่ม (SmartcashPlatinum Loan) – Standard Chartered
สถาบันการเงิน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย -
วงเงินกู้ สูงสุดถึง 1 ล้านบาท หรือ 5 เท่าของรายได้้
ระยะเวลาการกู้ ผ่อนชำระได้นาน 12 - 60 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร
รูปแบบการค้ำประกัน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ไม่มี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไม่มีค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่ต้องใช้เอกสารทางด้านหลักประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)