สินเชื่อส่วนบุคคล (Installment Loan) – Standard Chartered

no image
 • ให้วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 60 เดือน
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อส่วนบุคคล สูงสุด 60 เดือน อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

เติมเต็มทุกฝันด้วยตัวคุณเอง
นี่คือ...เงินกู้ที่พร้อมอนุมัติให้ท่าน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันใดๆสินเชื่อบุคคลให้อิสระในการขออนุมัติวงเงินกู้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซื้อเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ช่วยให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้ .... โดยไม่ต้องรอ

 • ให้วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท หรือ 5 เท่าของรายได้
 • อนุมัติเร็ว สะดวก สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของท่านที่ได้ระบุเอาไว้กับทุกธนาคาร โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับทางธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • เลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุด 60 เดือน ผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน (โดยคำนวณแบบลดต้นลดดอก)
 • ชำระคืนได้ง่ายด้วยเช็คหรือเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) หรือด้วยเงินสดเท่านั้น ณ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารธนชาติ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยูโอบีทุกสาขาทั่วประเทศ โดยชำระล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันครบกำหนดชำระเงินคืน
 • ชำระคืนได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยเงินสด ดังนี้
 • - ณ จุดชำระเงินของเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยยอดชำระไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง
  - ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีสัญลักษณ์ Pay at Post โดยยอดชำระไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง
  - จัสเพย์ (ศูนย์บริการทีโอที) โดยยอดชำระไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง
  - เอ็มเปย์สเตชั่น ( เอไอเอส / เทเลวิซ ) โดยยอดชำระไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้ง หรือตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • พนักงานเงินเดือน
 • ผู้มีรายได้เป็นเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • ถิ่นที่อยู่ในไทย

เอกสารประกอบการสมัคร
ลูกจ้าง

 • ใบสมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเซ็นหนังสือยินยอมในการตรวจสอบข้อมูล
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของลูกค้า พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้
 • - สลิปเงินเดือนต้นฉบับของเดือนล่าสุด หรือ สำเนาสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  - หากไม่มี ใช้จดหมายรับรองเงินเดือนระบุตำแหน่ง อายุงาน และโบนัสล่าสุด หร้อมสำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีไม่มีบัญชีเงินเดือน) พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำหรับผู้สมัครที่ได้รับเงินเดือนเป็นเงินสด ใช้หนังสือรับรองการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) และใบเสร็จการเสียภาษี พร้อมสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 • กรณีสมัครบริการโอนเงินเข้าบัญชีอื่น
 • - ต้นฉบับใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต/ บัตรกดเงินสด/ สินเชื่อบุคคล เดือนล่าสุด
  - สำเนาหน้าปกที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีอื่น พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • ใบสมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมเซ็นหนังสือยินยอมในการตรวจสอบข้อมูล
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของลูกค้า พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้
 • - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน (สำเนาไม่เกิน 1 ปี) พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาบัญชีธนาคารของลูกค้าย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนารายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (สำเนาไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีค้าของเก่า รับซื้อขายทอง เต๊นท์รถมือสอง หรือธุรกิจที่ต้องขออนุญาต ให้ส่งใบอนุญาตประกอบการพิจารณา)

 • กรณีสมัครบริการโอนเงินเข้าบัญชีอื่น
  - สำเนาหน้าบัญชีที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (บัญชีบุคคลเท่านั้น)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่วนบุคคล (Installment Loan) – Standard Chartered
สถาบันการเงิน สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 28% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุดถึง 1 ล้านบาท หรือ 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 60 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชือบุคคลแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย แต่ไม่เกิน 3% ของวงเงินตามสัญญา
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่มี


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)