สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan – ธนาคารไทยพาณิชย์

no image
 • สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 2 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อส่วนบุคคล นานสูงสุด 72 เดือน อายุ 20-60 ปี


สิทธิประโยชน์

บริการสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

ขอสินเชื่อทั่วไป

 • สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 • เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท
 • 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
 • 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน
 • 100,000 – 2,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน
 • ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน
 • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

อนุมัติไวกับสินเชื่อส่วนบุคคล

 • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ
 • - 20,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)
  - 30,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ

เอกสารแสดงรายได้
กรณีพนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินกู้เข้าบัญชี

กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินกู้เข้าบัญชี

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan – ธนาคารไทยพาณิชย์
สถาบันการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
กรณีเจ้าของธุรกิจ
- วงเงินอนุมัติ 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 23.5%
- วงเงินอนุมัติ 100,000 – 999,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 25.5%
- วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 28.0%
กรณีพนักงานประจำ
- วงเงินอนุมัติ 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 21.5%
- วงเงินอนุมัติ 100,000 – 999,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 23.5%
- วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 28.0%
วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 2,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ นานสูงสุด 72 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่มี
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ได้ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย แต่ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 5.00 ของเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่มี


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)