กรุงศรี ทรัค สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

 • ไม่ต้องมีเงินก้อนใหญ่ ก็ออกรถบรรทุกใหม่ได้
 • ผ่อนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน
 • ติดต่อง่าย สะดวกสบาย ที่โชว์รูมตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกได้ทั่วประเทศ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อรถยนต์ สูงสุด 60 เดือน อายุ 20-65 ปี นับถึงวันทำสัญญา


สิทธิประโยชน์

รถบรรทุกขนาดไหน ก็ขอสินเชื่อกับเราได้
สำหรับธุรกิจที่ต้องขนส่งสินค้า การมีรถบรรทุกใหม่นอกจากช่วยลดค่าซ่อมบำรุงแล้ว ยังสร้างโอกาสให้คุณขนสินค้าได้มากยิ่งขึ้น ทำให้กิจการขยาย สร้างผลกำไรแบบจัดหนักให้คุณ กรุงศรี ทรัค พร้อมให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกใหม่ ทั้งรถบรรทุก รถหัวลาก รถพ่วง รถกึ่งพ่วง ให้วงเงินสูงสุด 100% แถมผ่อนสบายสูงสุด 60 เดือน

บริการสินเชื่อรถบรรทุก ทุก ทุกขนาด
ตั้งแต่ 4 - 12 ล้อขึ้นไป รวมถึงอุปกรณ์ และส่วนประกอบร่วมกับตัวรถ ตามรูปแบบต่อไปนี้ รงมถึงรถบรรทุกประเภทอื่น ๆ ตามประเภทการใช้งาน เช้น รถบรรทุกสินค้า รถบรรทุกเฉพาะกิจ และรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว เป็นต้น

หมายเหตุ : รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป รวมถึง หัวลาก หางพ่วง กึ่งพ่วง ให้บริการเฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น รวมทั้งรายได้และสถานภาพของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารฯ
- ให้บริการสินเชื่อรถบรรทุก เฉพาะแบรนด์ญี่ปุ่น และยุโรปเท่านั้น

ปัจจุบัน ธนาคาร ได้ขยายบริการสินเชื่อ กรุงศรี ทรัค ไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อย ทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคล โดยผ่านผู้แทนจำหน่าย จึงมั่นใจได้ว่า กรุงศรี ทรัค พร้อมให้บริการสินเชื่อเพื่อรถบรรทุกใหม่ ที่จะรองรับการใช้งานรถบรรทุกสำหรับธุรกิจได้ทุกขนาด

เหตุผลดีๆ ที่ลูกค้าเลือกใช้ กรุงศรี ทรัค

 • ไม่ต้องมีเงินก้อนใหญ่ ก็ออกรถบรรทุกใหม่ได้อย่างใจต้องการ
 • ผ่อนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน เลือกแผนการผ่อนชำระได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ
 • ติดต่อง่าย สะดวกสบาย ติดต่อที่โชว์รูมตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกได้ทั่วประเทศ

ข้อเสนอโดนใจจาก กรุงศรี ทรัค

 • ให้บริการสินเชื่อครอบคลุมทั้งตัวรถและอุปกรณ์
 • ให้บริการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • ดาวน์น้อย ผ่อนสบาย สูงสุด 60 เดือน
 • มั่นใจ ด้วยทีมให้บริการคำปรึกษาด้านสินเชื่อที่เหมาะกับธุรกิจของท่านถึงที่
 • สะดวกสบาย เพราะให้บริการที่โชว์รูมรถบรรทุกครอบคลุมทั่วทุกภาค ทั่วประเทศ

สะดวกกับช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย

 • ชำระค่างวดสะดวกสุด ๆ ผ่านหลากหลายช่องทางใกล้บ้าน
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เคาน์เตอร์/ATM/ระบบออนไลน์)
 • หักบัญชีธนาคารอัติโนมัติ (Direct Debit)
 • เทส โก้ โลตัส
 • 7-Eleven
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ที่ทำการไปรษณีย์
 • CenPay

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

สำหรับบุคคลธรรมดา

 • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20-65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • ผู้สมัครต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย

สำหรับนิติบุคคล

 • ผู้สมัครต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี และประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศไทย เช่น บมจ., หจก., หสน.

เอกสารประกอบการสมัคร
สำหรับบุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน)จำนวน 2 ชุด
 • ภพ.20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
 • งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี และสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการ
 • ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
 • รายงานการประชุม "แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ" (ต้นฉบับลงนาม โดยผู้มีอำนาจลานามของนิติบุคล
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ กรุงศรี ทรัค สินเชื่อรถบรรทุกใหม่ – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วงเงินกู้ ไม่ระบุ
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 60 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อรถยนต์แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
- ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)