สินเชื่อธุรกิจ กรุงศรี SME 5 ร้อย 50 – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

 • อัตราดอกเบี้ย 5% ปีแรก
 • วงเงินสูงสุดเต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกัน
 • ผ่อนชำระเพียง 50% ของยอดผ่อนปกติในปีแรก*
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME สูงสุด 10 ปี อายุ 20 - 65 ปี


สิทธิประโยชน์

ให้ธุรกิจทะยานมากกว่าที่เคย เพียงย้ายวงเงินสินเชื่อมาอยู่กับกรุงศรี ด้วยข้อเสนอพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง และผ่อนชำระสบายๆ

 • อัตราดอกเบี้ย 5% ปีแรก
 • วงเงินสูงสุดเต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกัน
 • ผ่อนชำระเพียง 50% ของยอดผ่อนปกติในปีแรก*

ประเภทสินเชื่อ

 • สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้น (O/D, P/N)
 • สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว
 • สินเชื่อเพื่อการส่งออกและนำเข้า

สิทธิพิเศษสำหรับสินเชื่อเงินกู้ระยะยาวเท่านั้น

 • สามารถผ่อนชำระเพียง 50% ของยอดผ่อนปกติในปีแรก

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมครั้งแรกในการจัดวงเงินสินเชื่อ (Front-End Fee) สูงสุดไม่เกิน 2% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการของนิติบุคคล
 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 ถึง 65 ปี ที่มีสัญชาติไทย
 • มียอดขายต่อปีมากกว่า 20 – 150 ล้านบาท
 • ประกอบกิจการในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี
 • ผู้กู้ต้องไม่มีประวัติล้มละลาย หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธุรกิจ กรุงศรี SME 5 ร้อย 50 – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
1. ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 5%
2. ปีที่ 2 เป็นต้นไป
- สำหรับสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว และวงเงิน P/N สูงสุดไม่เกิน MLR + 1.5%
- สำหรับวงเงิน O/D สูงสุดไม่เกิน MOR + 1.0%
- สำหรับสินเชื่อเพื่อส่งออกและนำเข้า อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์พิจารณาของธนาคาร
วงเงินกู้ สูงสุด 30 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจ SME แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (สถานประกอบการ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น โรงงาน อาคารพาณิชย์ โกดัง สำนักงาน)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)