สินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์ – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • ให้วงเงินสูงตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME สูงสุด 120 วัน ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

เป็นต่อในเกมธุรกิจ และไปถึงจุดหมายได้ง่ายอย่างที่คิด ด้วยสินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์ สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายที่ให้ธนาคารจ่ายเงินค่าสินค้าแก่คู่ค้าโดยตรง หลังจากมีการส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ส่งเอกสารหลักฐานทางการค้าให้ธนาคาร

สะดวก หมดปัญหาเรื่องเงินหมุน ธุรกิจโตง่าย คู่ค้ามั่นใจ

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
 • ดอกเบี้ยต่ำ
 • ให้วงเงินสูงตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ
 • ลดภาระการจัดการ โดยธนาคารบริการจ่ายเงินให้คู่ค้าโดยตรง*
 • ระยะเวลาชำระคืนธนาคารนานสูงสุด 120 วัน

ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน Promissory Note

การเบิกใช้

 • เบิกใช้วงเงินได้เต็ม 100% ของมูลค่าใบแจ้งหนี้ (Invoice) หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน (Front-End Fee)

 • 1.5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • นิติบุคคล จดทะเบียนและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 • ประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีผลประกอบการและประวัติการเงินดี
 • ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม และมีธุรกรรมทางการค้ากับคู่ค้าตามรายชื่อที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่เป็นธุรกิจในเครือกับคู่ค้า

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์ – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MLR+1.50% ต่อปี
วงเงินกู้ ให้วงเงินสูงตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 120 วัน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจ SME แบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่มี


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)