สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

no image
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ทุกวงเงิน
 • ผ่อนจ่ายสบายสูงสุด 60 เดือน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
20,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อบุคคล สูงสุด 60 เดือน อายุ 20 – 59 ปี


สิทธิประโยชน์

ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 2 ล้านบาท*
 • ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ทุกวงเงิน
 • สมัครเพียงครั้งเดียว มีวงเงินใช้ตลอดไป
 • รับเงินก้อนใหญ่ ผ่อนจ่ายสบายสูงสุด 60 เดือน

สามารถเลือกรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลได้ 2 วิธี

 • เลือกรับเงินกู้โดยให้ธนาคาร โอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ
 • รับบัตรเบิกถอนเงินสด (วงเงินสำรองพร้อมใช้)

สิทธิประโยชน์

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอกทุกวงเงิน
 • ฟรี! ค่าอากรแสตมป์
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นหลังได้รับการอนุมัติ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินผ่านบัตรเบิกถอนเงินสดทุกครั้งทุกช่องทาง

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • อายุ 20 - 59 ปี
 • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • - พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
  - เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

 • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • กรณีผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีที่มีรายได้ ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
 • ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

โปรโมชั่นการสมัคร

เงินก้อนใหญ่ สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำ เพียงขอสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล โดยกรอกข้อมูลผ่านช่องทาง www.krungsri.com
สมัครวันนี้ ฟรี! Power bank**


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
สำหรับผู้ที่รับเงินเดือน ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา*
- อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก
สำหรับผู้มีรายได้ประจำ*
- อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 12 เดือนแรก
สำหรับเจ้าของกิจการ*
- อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 12 เดือนแรก

*เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
- อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 61
- อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
วงเงินกู้ สูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 2 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 60 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่คิดค่าบริการ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่มี


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)