บัตรเบิกถอนเงินสด – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

 • วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1 ล้านบาท
 • สะดวกด้วยหลากหลายช่องทางการเบิกถอนเงินสดและชำระเงิน
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมเบิดถอนเงิน/ ค่าธรรมเนียมรายปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
20,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อบุคคล จนกว่าลูกค้าจะแจ้งยกเลิกหรือธนาคารใช้สิทธิยกเลิกให้สินเชื่อ อายุ 20 - 59 ปี


สิทธิประโยชน์

บัตรเบิกถอนเงินสด สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ใช้เบิกถอนเงินสด ภายในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ เครื่อง ATM ที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool ทั่วประเทศ หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

ลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์

 • สินเชื่่อที่ให้ท่านบริหารการใช้จ่ายด้วยตัวท่านเอง ทุกครั้งที่ชำระคืน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท
 • สะดวกด้วยหลากหลายช่องทางการเบิกถอนเงินสด และชำระเงิน
 • - เบิกถอนสะดวก ง่าย ผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 200,000 บาท/วัน
  - รับเงินสินเชื่อ โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ผ่านบริการออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  - ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินและค่าธรรมเนียมรายปี
  - ชำระเงินผ่านตัวแทนให้บริการรับชำระเงิน ใกล้ๆ คุณ

 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
 • จ่ายชำระคืนสบายๆ ขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดเงินต้นคงค้างบวกดอกเบี้ย (หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท)

ช่องทางเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร
เบิกถอนเงินสด หรือ รับเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

 • Krungsri Online
 • รับเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก โทร 1572
 • ตู้ ATM
 • ธนาคารกรุงศรี ทุกสาขา

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • อายุ 20 - 59 ปี
 • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร
กรณีผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีที่มีรายได้ ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

กรณีเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
 • ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฏหมาย)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ บัตรเบิกถอนเงินสด – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
- เงินต้นส่วนที่น้อยกว่า 60,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี
- เงินต้นส่วนตั้งแต่ 60,000 บาทแต่ไม่ถึง 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 26% ต่อปี
- เงินต้นส่วนตั้งแต่ 100,000 บาทแต่ไม่ถึง 300,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
- เงินต้นส่วนตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย 22.99% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 3 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ จนกว่าลูกค้าจะแจ้งยกเลิกหรือธนาคารใช้สิทธิยกเลิกให้สินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลแบบไม่ใช้หลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่มี


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)