สินเชื่อ Krungsri iFIN – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

 • ยื่นกู้ง่ายผ่าน KMA รู้ผลไวภายใน 1 วัน
 • ดอกเบี้ยถูกกว่าปกติ 3% ทุกวงเงิน ทุกเดือน
 • เริ่มต้นเพียง 9.99% ต่อปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
15,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อบุคคล สูงสุด 60 เดือน อายุ 20 - 59 ปี


สิทธิประโยชน์

ประสบการณ์ใหม่ของสินเชื่อบุคคลในรูปแบบดิจิทัลที่ครบวงจรอย่างแท้จริง (Real Digital Experience) ที่คุณสามารถทำรายการได้ง่ายๆ ด้วยตนเองผ่านแอพ KMA ตั้งแต่สมัครจนรับเงินโอนสินเชื่อ สะดวก ทุกที่ทุกเวลา ให้คุณได้ใช้ชีวิตแบบ Digital Life ได้ในทุกวัน
อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าดอกเบี้ยปกติ 3% ตลอดอายุสัญญา

 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน
 • เพิ่มสภาพคล่อง

ฟรี! ค่าอากรแสตมป์
ฟรี!ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นหลังได้รับการอนุมัติ
ฟรี! ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินหมุนเวียนตลอดชีพ

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN
Login เข้าสู่ระบบ KMA

 • 1. สมัครสินเชื่อ/บัตรเดบิต
 • - กดเมนู "สมัครสินเชื่อ/บัตรเครดิต"
  - เลือก "สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล"
  - กดสมัคร "สินเชื่อ Krungsri iFIN"

 • 2. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว
 • - ระบบ KMA จะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง

 • 3. ถ่ายภาพเอกสารประกอบการสมัครผ่านทาง KMA
 • - บัตรประจำตัวประชาชน
  - สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด
  - บัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่จะใช้รับเงินกู้

 • 4. กรอกรายละเอียด
 • - กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดสนิเชื่อที่ต้องการให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มในระบบ

 • 5. ใส่รหัส OTP
 • - กดยอมรับเงื่อนไขการสมัคร ใส่รหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS เพื่อเป็นการยืนยัน
  - ระบบยืนยันการสมัครสำเร็จ นำส่งใบสมัครสำเร็จ

 • 6. หลังนำส่งใบสมัครสำเร็จ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเมื่อท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อและส่งใบสมัครให้ท่านลงนาม
 • 7. สามารถติดตามสถานะการสมัครสินเชื่อได้ง่ายๆ ผ่าน KMA

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • อายุ 20 - 59 ปี
 • พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • รูปถ่ายบัตรประชาชน
 • รูปถ่ายสลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
 • รูปถ่ายบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน)
 • รูปถ่ายบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า

หมายเหตุ: *หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โปรโมชั่นการสมัคร

สมัครสินเชื่อ Krungsri iFIN ผ่าน KMA และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป

 • รับฟรี!กระเป๋าเดินทาง ขนาด 28 นิ้ว** มูลค่า 5,290 บาท (จำกัด 200 ท่านแรก) ตั้งแต่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 61

 • ข้อมูลพื้นฐานของ

  ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ Krungsri iFIN – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
  สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย
  กรณีรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
  - วงเงินสินเชื่อ 30,000 - 59,999 สมัครผ่านช่องทางปกติ อัตราดอกเบี้ย 28% / สมัครผ่านช่องทาง KMA อัตราดอกเบี้ย 25%
  - วงเงินสินเชื่อ 60,000 - 99,999 สมัครผ่านช่องทางปกติ อัตราดอกเบี้ย 26% / สมัครผ่านช่องทาง KMA อัตราดอกเบี้ย 23%
  - วงเงินสินเชื่อ 100,000 - 149,999 สมัครผ่านช่องทางปกติ อัตราดอกเบี้ย 24% / สมัครผ่านช่องทาง KMA อัตราดอกเบี้ย 21%
  - วงเงินสินเชื่อ 150,000 - 299,999 สมัครผ่านช่องทางปกติ อัตราดอกเบี้ย 23% / สมัครผ่านช่องทาง KMA อัตราดอกเบี้ย 20%
  - วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 ขึ้นไป สมัครผ่านช่องทางปกติ อัตราดอกเบี้ย 19.99% / สมัครผ่านช่องทาง KMA อัตราดอกเบี้ย 16.99%

  กรณีที่รับเงินกู้โดยวิธีอื่น
  - ส่วนที่น้อยกว่า 60,000 บาท สมัครผ่านช่องทางปกติ อัตราดอกเบี้ย 28% / สมัครผ่านช่องทาง KMA อัตราดอกเบี้ย 27%
  - ตั้งแต่ 60,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000 บาท สมัครผ่านช่องทางปกติ อัตราดอกเบี้ย 26% / สมัครผ่านช่องทาง KMA อัตราดอกเบี้ย 23%
  - ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่ถึง 300,000 บาท สมัครผ่านช่องทางปกติ อัตราดอกเบี้ย 25% / สมัครผ่านช่องทาง KMA อัตราดอกเบี้ย 22%
  - ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป สมัครผ่านช่องทางปกติ อัตราดอกเบี้ย 22.99% / สมัครผ่านช่องทาง KMA อัตราดอกเบี้ย 19.99%

  เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  - อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
  - อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปและได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
  - อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป โดยได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
  - อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  วงเงินกู้ สูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 2 ล้านบาท
  ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 60 เดือน
  ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร
  รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน
  ค่าทวงหนี้ ตามระเบียบของธนาคาร
  ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามระเบียบของธนาคาร
  เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่ต้องใช้เอกสารทางด้านหลักประกัน


  เลือกตามสถาบันการเงิน


  เลือกตามสถาบันการเงิน 2


  ขออภัยค่ะ

  บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
  บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

  อิออน (AEON)
  ซิตี้แบงก์ (Citibank)
  บัตรกรุงไทย (KTC)
  ธนาคารธนชาต (Thanachart)
  ธนาคารทหารไทย (TMB)
  ธนาคารยูโอบี (UOB)