กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ” – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

 • ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
 • ฟรี!! ทุกค่าธรรมเนียมในการขอใช้วงเงินกู้
 • ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนรถยนต์
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
12,000 บาทขึ้นไป สินเชื่อรถยนต์ ผ่อนยาวถึง 72 งวด อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันทำสัญญา และไม่เกิน 65 ปี ณ วันสิ้นสุดสัญญา


สิทธิประโยชน์

ขยันโปะ หมดไว สบายใจ กับ คาร์ ฟอร์ แคช "โปะ" ให้คุณเปลี่ยนรถเป็นเงินสดง่ายๆ แบบไม่ต้องโอนเล่ม พร้อมดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

 • ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
 • ผ่อนยาวแค่ไหน อัตราดอกเบี้ยก็เท่าเดิมที่ 0.56% ต่อเดือน*
 • ฟรี!! ทุกค่าธรรมเนียมในการขอใช้วงเงินกู้
 • ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนรถยนต์
 • ผ่อนยาวถึง 72 งวด**
 • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์ของธนาคาร
 • ค่างวดไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ไม่ต้องทำประกันภัยทุกกรณี

หมายเหตุ
* สำหรับรุ่นรถปี 2005-2018 ดอกเบี้ย 0.56% ต่อเดือน และรุ่นรถปี 2000-2004 ดอกเบี้ย 0.63% ต่อเดือน
** ระยะเวลาการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระของลูกค้า

ขยันโปะ..คุณสามารถชำระค่างวดในแต่ละเดือนได้มากกว่าที่กำหนด เมื่อมีความพร้อมในการผ่อนชำระมาก ก็สามารถโปะได้ตามความต้องการ
หมดไว...ยิ่งโปะ เงินต้นยิ่งลด ดอกเบี้ยก็จะน้อยลง ระยะเวลาผ่อนชำระจึงหมดไวยิ่งขึ้น
สบายใจ...เพราะระยะเวลาผ่อนหมดเร็ว ทำให้คุณสบายใจเร็วยิ่งขึ้น

คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ” ไม่ต้องโอนเล่ม...ไม่มีใครรู้
คาร์ ฟอร์ แคช เข้าใจดีว่าการจัดการภาระ ทางการเงิน บางครั้งคุณคงไม่อยากให้คนที่บ้าน ต้องกังวลไปด้วย จึงทำให้ทุกฝันที่คุณอยากทำ เพื่อครอบครัวเป็นจริงได้!! ด้วยสินเชื่อ คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ” ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน ตัวเล่มยังเป็นชื่อคุณเหมือนเดิม ขั้นตอนการขอสินเชื่อง่าย และไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนเล่มอีกด้วย

ชำระค่างวดได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายกว่าที่เคย ด้วยบริการ “บิล ไม่ต้อง”
ชำระค่างวดอย่างสะดวกสบายผ่านหลากหลายช่องทาง ดังนี้

 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)
 • ชำระเป็นเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST ทุกสาขาทั่วประเทศ (มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)
 • ชำระเป็นเงินสด ณ จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศ (มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน)
 • ชำระโดยหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Direct Debit)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • ผู้สมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันทำสัญญา และไม่เกิน 65 ปี ณ วันสิ้นสุดสัญญา และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • ผู้สมัครหรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ ต้องมีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร
สำหรับบุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช “โปะ” – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
- สำหรับรุ่นรถปี 2005-2018 ดอกเบี้ย 0.56% ต่อเดือน และรุ่นรถปี 2000-2004 ดอกเบี้ย 0.63% ต่อเดือน
วงเงินกู้ วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์ของธนาคาร
ระยะเวลาการกู้ ผ่อนยาวถึง 72 งวด
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อรถยนต์แบบไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน
- รถเก๋ง กระบะ รถตู้ SUV ทุกยี่ห้อ ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นไป
- ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถอย่างน้อย 6 เดือน และไม่รับรถโอนลอยทุกกรณี (หากถือกรรมสิทธิ์น้อยกว่า 6 เดือน ให้เฉพาะกรณีที่โอนมาจากสถาบันการเงินหรือมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คน แรก)
- การโปะไม่เสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ชำระปิดสัญญาก่อนกำหนด และไม่เกิน 1 ปี จะมีค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด 2% ของต้นเงินกู้คงเหลือ แต่ไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อสัญญา
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด การโปะไม่เสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ชำระปิดสัญญาก่อนกำหนด และไม่เกิน 1 ปี จะมีค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด 2% ของต้นเงินกู้คงเหลือ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)