สินเชื่อรถบ้าน KK Rod Baan – ธนาคารเกียรตินาคิน

no image
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 84 งวด
 • รู้ผลการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อรถยนต์ สูงสุด 84 เดือน อายุ 20 – 65 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อรถบ้าน ให้วงเงินอนุมัติสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 84 งวด
 • รู้ผลการพิจารณาสินเชื่อรวดเร็ว
 • มีบริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ ตั้งแต่เริ่มต้นการซื้อ – ขาย จนถึงการทำสัญญารถ
 • มีผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อคอยให้บริการลูกค้าทุกที่ทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีภูมิลำเนาในประเทศไทย สามารถตรวจสอบได้

เอกสารการขอสินเชื่อ
บุคคลธรรมดา

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ตัวจริงเดือนล่าสุด / เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาสมุดคู่ฝาก / ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

นิติบุคคล

 • บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 • Statement ของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนการค้า
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อรถบ้าน KK Rod Baan – ธนาคารเกียรตินาคิน
สถาบันการเงิน ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคารฯ
วงเงินกู้ สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 84 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อรถยนต์ใช้บุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ตามระเบียบของธนาคาร
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามระเบียบของธนาคาร
เอกสารทางด้านหลักประกัน เอกสารของผู้ค้ำประกันให้ใช้เอกสารแบบเดียวกับเอกสารการขอบริการของบุคคลธรรมดา


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)