สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) – ธนาคารเกียรตินาคิน

no image
 • สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
20,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อบุคคล จนกว่าลูกค้าจะแจ้งยกเลิกหรือธนาคารใช้สิทธิยกเลิกให้สินเชื่อ อายุ 20 - 60 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อส่วนบุคคล ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวให้วงเงินสูง

 • สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 1,500,000 บาท
 • รับเงินทันที ภายใน 1 วัน* (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)
 • ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  • ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด 5.0% ของยอดเงินต้นคงค้าง*

  * เมื่อคำนวณรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

  คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  พนักงานที่มีรายได้ประจำ (เอกชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)

  • สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
  • มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
  • ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

  เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน (2 ชุด)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)v
  • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*
  • สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

  * ในการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้

  อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ

  • สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี สัญชาติไทย
  • มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  • ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลหรือมีทะเบียนพาณิชย์
  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

  เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
  • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน / สำเนาทะเบียนการค้า
  • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

  ข้อมูลพื้นฐานของ

  ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) – ธนาคารเกียรตินาคิน
  สถาบันการเงิน ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย กรณีพนักงานที่ทีรายได้ประจำ
  - รายได้ต่อเดือน 20,000 - 29,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 27.99% ต่อปี
  - รายได้ต่อเดือน 30,000 - 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 24.99% - 26.99% ต่อปี
  - รายได้ต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 22.99% - 24.99% ต่อปี
  - รายได้ต่อเดือน 70,000 - 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 17.99% - 19.99% ต่อปี
  - รายได้ต่อเดือน 100,000 - 249,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 15.99% - 17.99% ต่อปี
  - รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป (ระยะเวลาการผ่อน 36 เดือนหรือน้อยกว่า) อัตราดอกเบี้ย 13.99% - 15.99% ต่อปี
  * เงื่อนไขการคำนวณรายได้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  กรณีเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  - รายได้ต่อเดือน 30,000 - 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 27.99% ต่อปี
  - รายได้ต่อเดือน 50,000 - 69,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 26.99% ต่อปี
  - รายได้ต่อเดือน 70,000 - 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 23.99% ต่อปี
  - รายได้ต่อเดือน 100,000 - 249,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 23.99% ต่อปี
  - รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป (ระยะเวลาการผ่อน 36 เดือนหรือน้อยกว่า) อัตราดอกเบี้ย 23.99% ต่อปี
  *เงื่อนไขการคำนวณรายได้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  วงเงินกู้ สูงสุด 1,500,000 บาท
  ระยะเวลาการกู้ จนกว่าลูกค้าจะแจ้งยกเลิกหรือธนาคารใช้สิทธิยกเลิกให้สินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
  ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่มี


  เลือกตามสถาบันการเงิน


  เลือกตามสถาบันการเงิน 2


  ขออภัยค่ะ

  บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
  บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

  อิออน (AEON)
  ซิตี้แบงก์ (Citibank)
  บัตรกรุงไทย (KTC)
  ธนาคารธนชาต (Thanachart)
  ธนาคารทหารไทย (TMB)
  ธนาคารยูโอบี (UOB)