สินเชื่อ SMEs O/D Top-up – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
  • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
  • วงเงินกู้สูง 10 ล้านบาท
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME ไม่ระบุ (โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ) ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

ประเภทวงเงินสินเชื่อ

  • เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจประเภทสินเชื่อระยะยาว (L/T) เดิมของธนาคาร

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ SMEs O/D Top-up – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย MOR = 7.00% ต่อปี โดยให้บวกหรือลบส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเท่ากับการบวกหรือลบส่วนต่างตามสัญญากู้เงินระยายาวเดิม
วงเงินกู้ ไม่เกิน 10 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ ไม่ระบุ (โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)