สินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
  • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
  • วงเงินกู้สูง 10 ล้านบาท
  • ผ่อนชำระนาน 7 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME สูงสุด 7 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ หรือเพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร

ประเภทวงเงินสินเชื่อ

  • วงเงินกู้ระยะสั้น (O/D และ P/N)
  • วงเงินกู้ระยะยาว (L/T)

ระยะเวลาชำระเงินกู้

  • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี
  • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคค ที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือ วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร และ
  • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตร เช่น ผู้ค้าเมล็ดพันธุ์พืช ผู้ค้าอุปกรณ์การเกษตร ผู้ขนส่งสินค้าทางการเกษตร ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรทุกชนิด ผู้ผลิตสินค้าและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรหรือ Smart Farmer

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - ปีที่ 1 ร้อยละ 3.99
- ปีที่ 2 ร้อยละ 4.99
- ปีที่ 3-7 เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 7 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)