สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน – ธนาคารออมสิน (GSB)

no image
 • ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับชีวิต
 • วงเงินสูง 10,000,000 บาท
 • ผ่อนนาน 15 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 15 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อประกอบการค้าหรือการลงทุน
 • เพื่อการอุปโภคหรือการบริโภค
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)

จำนวนเงินให้กู้

 • เงินกู้ระยะยาว (LT) ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท
 • เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) ให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 15 ปี
 • เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ทบทวนวงเงินทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน – ธนาคารออมสิน (GSB)
สถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน (GSB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
- เงินกู้ระยะยาว ปีที่ 1-2 MRR - 1.50 หลังจากนั้น MRR - 0.50
- เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี MOR + 1.00
วงเงินกู้ สูงสุด 10 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 15 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)