สินเชื่อบุคคลซิตี้ (Citi Personal Loan) – ซิตี้แบงก์ (Citibank)

  • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
20,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อบุคคล 12 - 60 เดือน อายุ 21 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

กู้เงินด่วน สมัครสินเชื่อบุคคลออนไลน์ รับเงินทันที
รับเงินก้อนรวดเร็วทันใจ สมัครสินเชื่อบุคคลด้วยขั้นตอนการสมัครที่แสนง่าย กู้ง่าย อนุมัติเงินก้อนในวงเงินที่คุณพอใจในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพิ่มเงินสดสานฝันให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริง
สินเชื่อบุคคลซิตี้ “โอกาสเปิดให้คุณได้ทุกวัน”
ซิตี้ เข้าใจทุกความต้องการ กับวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลที่หลากหลายอาทิ การใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อการศึกษา เพื่อการขยายกิจการ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ฯลฯ ซิตี้ ยินดีให้คำแนะนำ และนำเสนอสินเชื่อบุคคลอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ท่าน เปรียบเสมือนมีเงินสดพร้อมใช้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้จ่ายในยามต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
  • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
  • ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  • กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
สินเชื่อบุคคลซิตี้

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบุคคลซิตี้ (Citi Personal Loan) – ซิตี้แบงก์ (Citibank)
สถาบันการเงิน ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง ประเทศไทย (citi)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ ต่ำสุด 15.99% สูงสุด 28% สำหรับลูกค้าโปรแกรมปกติ
- การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขภายในบริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม เงื่อนไข รวมถึงการพิจารณาฯและการคืนเอกสาร โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
วงเงินกู้ สูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 2,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ 12 - 60 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่คิดค่าบริการ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลแบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ไม่คิดค่าบริการ
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่ต้องใช้เอกสารทางด้านหลักประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2