สินเชื่อบ้านมือสองแบงค์ออฟไชน่า – ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China)

no image
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
- - - -ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านมือสองแบงค์ออฟไชน่า – ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China)
สถาบันการเงิน -
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย -
วงเงินกู้ -
ระยะเวลาการกู้ -
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน -
รูปแบบการค้ำประกัน -
ค่าทวงหนี้ -
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด -
เอกสารทางด้านหลักประกัน -


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)