สินเชื่อข้าราชการบำนาญ (Loans for Pensioners) – ธนาคารกรุงเทพ

no image
 • เกษียณแล้ว ก็ยังกู้ได้
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 • จ่ายเบาๆ เฉพาะดอกเบี้ย หรือชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
 • อนุมัติง่าย... รับเงินรวดเร็วทันใจ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 30 ปี อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว ไม่เกิน 90 ปี


สิทธิประโยชน์

สุขใจกับชีวิต ด้วยสินเชื่อข้าราชการบำนาญ ให้คุณอุ่นใจ มีเงินสำรองใช้ตามต้องการ และสานต่อให้ทุกฝันของข้าราชการผู้รับบำนาญเป็นจริง

เกษียณแล้ว ก็ยังกู้ได้

 • ข้าราชการผู้รับบำนาญสามารถยื่นกู้เพื่อนำไปใช้จ่ายได้ตามต้องการ จะใช้จ่ายอุปโภคบริโภค ท่องเที่ยว หรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินยอดบำเหน็จตกทอดคงเหลือ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

 • เพียงนำหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

จ่ายเบาๆ เฉพาะดอกเบี้ย หรือชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย

 • ผ่อนน้อย ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

อนุมัติง่าย... รับเงินรวดเร็วทันใจ

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อสะดวกสบายด้วยกรมบัญชีกลางหักเงินบำนาญรายเดือน เพื่อชำระหนี้คืนธนาคารโดย ตรง

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • มีสัญชาติไทย และเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ
 • อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว ไม่เกิน 90 ปี
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
 • มีความสามารถในการชำระคืนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงิน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพที่ต้องการใช้เป็นบัญชีเพื่อรับโอนเงินกู้

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อข้าราชการบำนาญ (Loans for Pensioners) – ธนาคารกรุงเทพ
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง MLR-0.375% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินบำเหน็จตกทอดคงเหลือ
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่ออเนกประสงค์แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)