ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา (CentralPlaza Salaya)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ จันทร์ - พฤหัส 11:00 - 21:30
ศุกร์ 11:00 - 22:00
เสาร์ 10:00 - 22:00
อาทิตย์ 10:00 - 21:30
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 99/21 หมู่ที 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา (CentralPlaza Salaya)