ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา (Krungthai Bank CentralPlaza Salaya)

เวลาทำการ 11:00 - 20:00
TEL 02-429-6951 -2
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล (Central Group)
สาขา เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา (CentralPlaza Salaya)
ที่อยู่ เลขที่ 99/19, 99/20 ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา หมู่ที 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
พิกัด อยู่ชั้น 3 โซนธนาคาร ฝั่งใกล้กับห้างเซ็นทรัล
สินเชื่อ CIMB

บัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทย (Krungthai Bank)