ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา (SCB CentralPlaza Salaya)

เวลาทำการ 11:00 - 19:00
TEL 02-429-6931-2
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล (Central Group)
สาขา เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา (CentralPlaza Salaya)
ที่อยู่ เลขที่ 99/19-20 ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา หมู่ที 2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
พิกัด ชั้น 3
สินเชื่อ CIMB

บัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank)