บัตรเครดิตเพื่อองค์กร (AEON Corporate Credit Card)

บัตรเครดิตเพื่อองค์กร
visa mastercard jcb unionpay american express
แนะนำจาก Tins ดูหนัง, ฟังเพลง และ บันเทิง เดินทาง ท่องเที่ยว และ สะสมไมล์
กีฬา และ ออกกำลังกาย สังสรรค์ และ ร้านอาหาร บริจาค
รถยนต์ และ น้ำมัน ส่วนคืนเงินสด ช้อปปิ้งทั่วไป
บ้าน และ คอนโด สุขภาพ และ ความงาม บัตรเครดิตร่วม
บัตรสำหรับองค์กร
 • บริการจากศูนย์ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน (GCAS)
 • รับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 • รับเงินคืนจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
รายได้ขั้นต่ำ วงเงินสูงสุด ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี
ไม่ระบุ ไม่ระบุ ฟรีไม่มีเงื่อนไข 500 บาท


สิทธิประโยชน์

 • ให้ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานถึง 52 วัน
 • บริการจากศูนย์ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน (GCAS) ของ MASTERCARD GLOBAL, SERVICE CENTER และ VISA INTERNATIONAL
 • รับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 • รับเงินคืนจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
 • รับความคุ้มครองกรมธรรม์อุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด 1 ล้านบาท (สำหรับผู้ถือบัตร)
 • รับความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท(สำหรับผู้ถือบัตร)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
 • บริษัทดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน)

เอกสารประกอบการพิจารณา
เอกสารบริษัท

 • ใบสมัครบัตรเครดิตองค์กร / บริษัท
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันสมัคร
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ - สำเนางบการเงินปีล่าสุด
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ / บริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามและผู้ประสานงาน

เอกสารของผู้ถือบัตร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีเป็นชาวต่างชาติ โปรดแนบหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อบัตรเครดิต บัตรเครดิตเพื่อองค์กร (AEON Corporate Credit Card)
สถาบันการเงิน บัตรเครดิตอิออน (AEON)
ผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงิน visa mastercard jcb unionpay american express
ประเภทบัตร บัตรเครดิตเพื่อองค์กร
คะแนนสะสม ไม่ระบุ
อายุคะแนนสะสม ไม่ระบุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก 500 บาท
บัตรเสริม 500 บาท
วงเงินสูงสุด ไม่ระบุ
ยอดชำระขั้นต่ำ 10%
ดอกเบี้ยค้างชำระต่อปี 18%
วงเงินเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 100% ของวงเงิน


บัตรอื่นในสถาบันการเงินเดียวกัน

บัตรเครดิตแนะนำจาก Tins

เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)