ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (CentralPlaza WestGate)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ จันทร์ - พฤหัส 10:00 - 21:00
ศุกร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 10:00 - 22:00
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 199/3 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (CentralPlaza WestGate)