ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (Citi Bank CentralPlaza WestGate)

เวลาทำการ 10:30 - 19:30
TEL 02-004-3246-50
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล (Central Group)
สาขา เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต (CentralPlaza WestGate)
ที่อยู่ เลขที่ 199, 199/1, 199/2 ชั้น 3 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
พิกัด อยู่ชั้น 3 โซนธนาคาร
สินเชื่อ citi

บัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)