ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย (CentralPlaza Chiangrai)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ 11:00 - 21:00 ทุกวัน
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 99/13 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย (CentralPlaza Chiangrai)