ธนาคารธนชาต สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย (Thanachart Bank CentralPlaza Chiangrai)

เวลาทำการ 10:30 - 19:30
TEL 053-179-928
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล (Central Group)
สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย (CentralPlaza Chiangrai)
ที่อยู่ เลขที่ 99/9 ชั้น 2 เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
พิกัด อยู่ชั้น 2 โซนธนาคาร ฝั่งสินค้าแฟชั่น (Fasion Plus)
สินเชื่อ CIMB

บัตรเครดิตของธนาคารธนชาต (Thanachart Bank)