บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (Central The 1 Redz Credit Card)

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์
visa mastercard jcb unionpay american express
แนะนำจาก Tins ดูหนัง, ฟังเพลง และ บันเทิง เดินทาง ท่องเที่ยว และ สะสมไมล์
กีฬา และ ออกกำลังกาย สังสรรค์ และ ร้านอาหาร บริจาค
รถยนต์ และ น้ำมัน ส่วนคืนเงินสด ช้อปปิ้งทั่วไป
บ้าน และ คอนโด สุขภาพ และ ความงาม บัตรเครดิตร่วม
เหมาะสำหรับทุกคน
 • รับคะแนน The 1 Card สูงสุด 3 เท่า ไม่จำกัด
 • รับส่วนลดสูงสุด 5% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการ
 • สิทธิพิเศษที่ร้านอาหารชั้นนำทั่วประเทศ
รายได้ขั้นต่ำ วงเงินสูงสุด ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี
15,000 บาท / เดือน 5 เท่าของรายได้ ฟรีไม่มีเงื่อนไข ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 500 บาท/ บัตร/ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียม เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร 100,000 บาทขึ้นไป/ ปี))


สิทธิประโยชน์

 • รับคะแนน The 1 Card สูงสุด 3 เท่า ทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท ในเครือ Central Group
 • รับส่วนลดสูงสุด 5% สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่ร่านค้าในเครือ Central Group
 • ทุกยอดใช้จ่าย 25 บาท ผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ นอกเครือ Central Group รับ 1 คะแนน The 1 Card โดยไม่จำกัดยอดใช้จ่าย

สิทธิพิเศษอีกมากมายจากร้านค้าที่ร่วมรายการกับเครือกรุงศรี คอนซูเมอร์ เติมเต็มทุกจังหวะของไลฟ์สไตล์คุณ

 • Dining สิทธิพิเศษที่ร้านอาหารชั้นนำทั่วประเทศ
 • Travel ส่วนลดหรือคะแนนสะสมพิเศษในหมวดการท่องเที่ยว
 • โปรแกรมแบ่งชำระสินค้า 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากร้านค้าและสถานบริการชั้นนำ
 • เครดิตเงืนคืน 1% เมื่อหักชำระค่าบริการสาธารณูปโภค และค่าบริการต่างๆผ่านบริการ Central The 1 Pay All ครบทุกๆ 1,200 บาท
 • รับสิทธิ์เข้าร่วมการแบ่งชำระ Central The 1 Payment Plan ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 0% และ 0.8% ต่อเดือน นานสูงสุด 10 เดือน
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม เพียงท่านมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 100,000 บาทขึ้นไปต่อปี (สะสมจากรอบการเป็นสมาชิกของทุกๆปี)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดาอายุ 20 - 65 ปี สำหรับบัตรหลัก อายุ 15 ปีขึ้นไป สำหรับบัตรเสริม
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือเป็นเจ้าของกิจการที่มีเงินทุนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อเดือน หรือ เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากและมีเงินอยู่ในบัญชีไม่น้อยกว่า 6 เดือน (บัญชีฝากประจำ ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท, บัญชีออมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท) หรือใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท

เอกสารประกอบการพิจารณา (กรุณาเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ)
สำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน (ทั้งด้านหน้า-หลัง)
 • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนระบุเงินเดือนและอายุงาน
 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ที่เงินเดือนโอนเข้าเดือนล่าสุด (กรณีใช้สลิปเงินเดือน) หรือ สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ที่เงินเดือนโอนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน)
 • *หมายเหตุ: สำหรับบัตรข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร

สำหรับธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลังของผู้สมัคร
 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์, กระแสรายวันย้อนหลัง 12 เดือน หรือ สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท / หจก. (เอกสารมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้า
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้สมัครร่วมด้วย (กรณีใช้สำเนาบัญชีออมทรัพย์ / กระแสรายวัน 12 เดือน) สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์, กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท / หจก. / ใบทะเบียนการค้า)

สำหรับผู้ไม่มีรายได้ประจำ / ผู้มีบัญชีเงินฝาก

 • สำเนาบัตรประชาชน (ทั้งด้านหน้า-หลัง)
 • สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือนย้อนหลัง และหน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก

โปรโมชั่นการสมัคร

สมัครบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ ผ่านช่องทางออนไลน์

 • เมื่อมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตร 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ รับกระเป๋าล้อลาก Caggioni Corporate ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อบัตรเครดิต บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ (Central The 1 Redz Credit Card)
สถาบันการเงิน เซ็นทรัลเครดิตคาร์ด (Central Credit Card)
ผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงิน visa mastercard jcb unionpay american express
ประเภทบัตร แพลทินัม / ไทเทเนี่ยม (Platinum / Titanium)
คะแนนสะสม 25 บาท / 3 คะแนน The 1 Card (เมื่อใช้จ่ายภายใน Central Group) และ 25 บาท / 1 คะแนน The 1 Card เมื่อใช้จ่ายนอกเครือ Central Group
อายุคะแนนสะสม มีอายุใช้งาน 2 ปี นับจากวันที่ได้รับคะแนนสะสม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 500 บาท/ บัตร/ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียม เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร 100,000 บาทขึ้นไป/ ปี))
บัตรเสริม ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 250 บาท/ บัตร/ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียม เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร 100,000 บาทขึ้นไป/ ปี))
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
ยอดชำระขั้นต่ำ 10%
ดอกเบี้ยค้างชำระต่อปี 18%
วงเงินเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 100% ของวงเงิน


บัตรเครดิตแนะนำจาก Tins

เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)