บัตรเครดิตธนชาต ไดร์ฟ แพลทินัม (Thanachart Drive Platinum Credit Card)

บัตรเครดิตนี้ยกเลิกตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2560 เปลี่ยนมาเป็นบัตรเครดิตธนชาต บลู ไดมอนด์ (Thanachart Blue Diamond Credit Card)

บัตรเครดิตธนชาต ไดร์ฟ แพลทินัม
visa mastercard jcb unionpay american express
แนะนำจาก Tins ดูหนัง, ฟังเพลง และ บันเทิง เดินทาง ท่องเที่ยว และ สะสมไมล์
กีฬา และ ออกกำลังกาย สังสรรค์ และ ร้านอาหาร บริจาค
รถยนต์ และ น้ำมัน ส่วนคืนเงินสด ช้อปปิ้งทั่วไป
บ้าน และ คอนโด สุขภาพ และ ความงาม บัตรเครดิตร่วม
เหมาะสำหรับผู้บริหาร
 • เติมน้ำมันรับเงินคืนสูงสุด 1.9% ทุกที่ ทุกปั๊ม ทั่วโลก
 • ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันรถยนต์ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
 • บริการห้องพักรับรองพิเศษของ Louis’ Tavern ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 ครั้ง/ปี
รายได้ขั้นต่ำ วงเงินสูงสุด ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี
50,000 บาท / เดือน 5 เท่าของรายได้ ฟรี ฟรี


สิทธิประโยชน์

รับเงินคืนสูงสุด 1.9% ทุกยอดการใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำมันทั่วโลก

 • รับเครดิตเงินคืน 1.5% ทุกยอดการใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำมันทั่วโลกและและรับเพิ่มอีก 0.4% จากคะแนนสะสม T-Rewards สำหรับยอดชำระน้อยกว่า 5,000 บาท/รอบบัญชี

คะแนนสะสม T-Rewards

 • คะแนนสะสม T-Rewards ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเงินเข้าคืนบัญชีบัตรเครดิตได้ 100 บาท

ผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันรถยนต์ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

 • บริการผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่หนึ่ง จากธนชาตประกันภัย ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน และยังจะได้รับคะแนนสะสม T-Rewards เพิ่มเป็น 2 เท่า

คุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงสุด 10,000,000 บาท

 • ทุกครั้งที่ใช้บัตรฯ ชำระค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ จะได้รับความคุ้มครองด้วยวงเงินประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 10,000,000 บาท โดยที่ความคุ้มครองนี้จะครอบคลุมไปถึงคู่สมรสและบุตรของผู้ถือบัตรหลักที่มีอายุตั้งแต่ 4 เดือน แต่ไม่เกิน 23 ปี

บริการห้องพักรับรองพิเศษ

 • บริการห้องพักรับรองพิเศษของ Louis’ Tavern ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 ครั้ง/บัตร/ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  คุณสมบัติผู้สมัครบัตรหลัก

  • ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 - 70 ปี
  • ต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ต่อเดือน
  • สำหรับชาวต่างชาติ 100,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน

  คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเสริม

  • ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  เอกสารประกอบการสมัคร
  พนักงานบริษัท / ลูกจ้างประจำ / บุคคลทั่วไป

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือมีอาชีพอิสระ)
  • สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ สำเนาสลิปจำนวน 2 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

  เจ้าของกิจการ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
  • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
  • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ

  กรณีสมัครบัตรเสริม

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรหลัก

  กรณีสมัครบัตรเครดิตด้วยการค้ำประกันเงินฝาก (Deposit Pledge)
  ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการสมัครบัตรเครดิตธนชาต ทุกประเภทตามวงเงินขั้นต่ำที่ทางธนาคารกำหนด เพียงท่านเปิดบัญชีหรือมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับทางธนาคารแล้วนำมาค้ำประกันเงินฝาก เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถใช้บริการบัตรเครดิตธนชาต ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 95% ของเงินฝากค้ำประกัน

  • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีชาวต่างชาติใช้สำเนา Passport และ Work Permit)
  • สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก (โอนเฉพาะส่วน)
  • ใบแสดงการ HOLD จำนวนเงินฝากของลูกค้า

  ข้อมูลพื้นฐานของ

  ชื่อบัตรเครดิต บัตรเครดิตธนชาต ไดร์ฟ แพลทินัม (Thanachart Drive Platinum Credit Card)
  สถาบันการเงิน บัตรเครดิตธนาคารธนชาต (Thanachart)
  ผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงิน visa mastercard jcb unionpay american express
  ประเภทบัตร แพลทินัม / ไทเทเนี่ยม (Platinum / Titanium)
  คะแนนสะสม 25 บาท / 1 คะแนน
  อายุคะแนนสะสม ไม่มีวันหมดอายุ
  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก ฟรี
  บัตรเสริม ฟรี
  ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก ฟรี
  บัตรเสริม ฟรี
  วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
  ยอดชำระขั้นต่ำ 10%
  ดอกเบี้ยค้างชำระต่อปี 20%
  วงเงินเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 100% ของวงเงิน


  บัตรอื่นในสถาบันการเงินเดียวกัน

  บัตรเครดิตแนะนำจาก Tins

  บัตรอื่นที่ Category ใกล้กัน

  เลือกตามสถาบันการเงิน


  เลือกตามสถาบันการเงิน 2


  ขออภัยค่ะ

  บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
  บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

  อิออน (AEON)
  ซิตี้แบงก์ (Citibank)
  บัตรกรุงไทย (KTC)
  ธนาคารธนชาต (Thanachart)
  ธนาคารทหารไทย (TMB)
  ธนาคารยูโอบี (UOB)