ธนาคารที่อยู่ในเดอะฟิล (The Phyll)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ เปิด 24 ชั่วโมง
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 2/3 สุขุมวิท 54 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ธนาคารที่อยู่ในเดอะฟิล (The Phyll)