ธนาคารที่อยู่ในเทสโก้ โลตัส พระราม 1 (Tesco Lotus Rama 1)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ 10:00 - 21:00
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 831 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ธนาคารที่อยู่ในเทสโก้ โลตัส พระราม 1 (Tesco Lotus Rama 1)