ธนาคารที่อยู่ในเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า พระราม 4 (Tesco Lotus Extra Rama 4)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ 06:00 - 24:00
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 3300 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ธนาคารที่อยู่ในเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า พระราม 4 (Tesco Lotus Extra Rama 4)