ธนาคารที่อยู่ในเดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ (The Nine Center)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ 10:30 - 22:00 ทุกวัน
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 999 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ธนาคารที่อยู่ในเดอะ ไนน์ เซ็นเตอร์ (The Nine Center)